TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - Nisan 2016
EDITÖRYAL YORUM
1.
Koroner Yavaş Akım
Coronary Slow Flow
Veysel Oktay, Alev Arat Özkan
PMID: 27138306  doi: 10.5543/tkda.2016.72429  Sayfalar 193 - 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde inhale nitrik oksit kullanımı
Use of inhaled nitric oxide in pediatric cardiac intensive care unit
Erkut Öztürk, Sertaç Haydin, İbrahim Cansaran Tanıdır, İsa Özyılmaz, Yakup Ergül, Ersin Erek, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş, İhsan Bakır
PMID: 27138307  doi: 10.5543/tkda.2015.23255  Sayfalar 196 - 202

3.
Orta Karadeniz Bölgesi’nde izole miyokart köprüsü sıklığı, kliniği ve üç yıllık prognuzu: Tek merkezli geriye dönük çalışma
Prevalence and three-year follow-up of patients with isolated myocardial bridge in the mid-Black Sea region: a retrospective single-center study
Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Mehmet Yaman, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan
PMID: 27138308  doi: 10.5543/tkda.2015.32754  Sayfalar 203 - 206

4.
Yavaş koroner akımla normal-hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasında bir ilişki var mı?
Is there a relationship between slow coronary flow and normal to mildly impaired renal function?
Ali Kemal Çabuk, Gizem Çabuk, Murat Karamanlıoğlu, Kader Eliz Uzel, Sezen Bağlan Uzunget, Ömer Faruk Aslantürk, Ümit Güray
PMID: 27138309  doi: 10.5543/tkda.2015.02428  Sayfalar 207 - 214

5.
Türkiye’de nonvalvuler atriyum fibrilasyonlu hastalarda inme önleme stratejilerinin değerlendirilmesi RAMSES (ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies) çalışması
Rationale, design and methodology of the RAMSES Study: ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies
Özcan Başaran, Volkan Dogan, Kadriye Memic Sancar, İbrahim Altun, Kadir Ugur Mert, Gurbet Özge Mert, Nesrin Filiz Başaran, Edip Güvenç Çekiç, Cevat Kırma, Murat Biteker
PMID: 27138310  doi: 10.5543/tkda.2015.29266  Sayfalar 215 - 220

6.
Türkiye’de gerçek yaşamda dabigatran ile inmeden korunmanın temel ve tasarımı (D-SPIRIT)
Design and rationale of dabigatran’s stroke prevention in real life in Turkey (D-SPIRIT)
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, Eşref Tunçer, Mehmet Emre Özpelit, Nihat Pekel, İstemihan Tengiz, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Caner Topaloğlu, Nazile Bilgin, Cihan Altın, Tolga Özdemirkıran, Kamil Tülüce, Ebru İpek Türkoğlu, Ebru Özpelit
PMID: 27138311  doi: 10.5543/tkda.2015.37209  Sayfalar 221 - 227

7.
Koroner revaskülarizasyon sonrası kardiyak rehabilitasyonun psikolojik etkileri
Leili Pourafkari, Samad Ghaffari, Jafar Shahamfar, Laleh Tokhmechian, Nader D Nader
PMID: 27138312  doi: 10.5543/tkda.2015.56846  Sayfalar 228 - 236

OLGU BILDIRISI
8.
Meyan kökü şerbetine bağlı gelişen atriyum fibrilasyonu
Atrial fibrillation due to licorice root syrup
Musluhittin Emre Erkuş, İbrahim Halil Altıparmak, Recep Demirbağ, Özgür Günebakmaz
PMID: 27138313  doi: 10.5543/tkda.2015.74857  Sayfalar 237 - 239

9.
Tüm majör koroner arterlerden kollateralizasyonun olduğu doğuştan sol pulmoner arter yokluğu
Congenital absence of left pulmonary artery with collateralization from all major coronary arteries
Serdal Baştuğ, Abdullah Nabi Aslan, Cenk Sarı, Engin Bozkurt
PMID: 27138314  doi: 10.5543/tkda.2015.57267  Sayfalar 240 - 243

10.
Yönlendirilebilir taşıyıcı kateter kullanılarak Ceraflex septal occluder ile başarılı bir şekilde kapatılmış olan kesintili vena kava inferiyor-azigos devamlılığı olan atriyal septal defektli bir çocuk
Use of steerable delivery catheter to successfully deliver a Ceraflex septal occluder to close an atrial septal defect in a child with interrupted inferior vena cava with azygos continuation
İlker K Yücel, Şevket Ballı, Mehmet Küçük, Ahmet Çelebi
PMID: 27138315  doi: 10.5543/tkda.2015.75222  Sayfalar 244 - 247

11.
Fabry’li bir hastada Wolf-Parkinson-White ve sol ventrikül nonkompaksiyonu: Bir olgu sunumu
Wolff-Parkinson-White and left ventricular noncompaction in a Fabry patient: A case report
Ahmet Taha Alper, Adnan Kaya, Ahmet İlker Tekkesin, Ahmet Oz
PMID: 27138316  doi: 10.5543/tkda.2015.92800  Sayfalar 248 - 250

12.
Kolesterol embolizasyonu sendromu: İki olgu sunumu
Cholesterol embolization syndrome: report of two cases
Nazlı Dizman, Kübra Aydın Bahat, Şeyma Özkanlı, Abdullah Özkök
PMID: 27138317  doi: 10.5543/tkda.2015.94587  Sayfalar 251 - 255

13.
Fontan yetersizliği tedavisinde farklı bir yaklaşım: Transkateter kaplı stent yerleştirilmesi
A different approach to treatment of failing Fontan: Transcatheter covered stent implantation
İlker Kemal Yücel, Şevket Ballı, Emine Hekim Yılmaz, Ahmet Çelebi
PMID: 27138318  doi: 10.5543/tkda.2016.79815  Sayfalar 256 - 259

14.
Transkateter aort kapak implantasyonunda ekokardiyografik değerlendirme
Echocardiography in transcatheter aortic valve implantation
Saide Aytekin, Selen Yurdakul
PMID: 27138319  doi: 10.5543/tkda.2016.14564  Sayfalar 260 - 271

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Orta derece aort kapak yetersizliği olan dört yaprakçıklı aort kapağının transözofajiyal ekokardiyografi ile üç boyutlu gösterimi
Quadricuspid aortic valve with moderate aortic regurgitation demonstrated by three-dimensional transesophageal echocardiography
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak, Abdulrahman Naser
PMID: 27138320  doi: 10.5543/tkda.2016.04987  Sayfa 272
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Aort greft distorsiyonu
Aortic graft distortion
Regayip Zehir, Mert İlker Hayıroğlu, Tolga Sinan Güvenç, Abdullah Kemal Tuygun, Şennur Ünal Dayı
PMID: 27138321  doi: 10.5543/tkda.2016.49683  Sayfa 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Ciddi sağ ventrikül çıkım yolu darlığına neden olan çift-odacıklı sağ ventrikül
Significant obstruction of right outflow tract caused by double-chambered right ventricle
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak
PMID: 27138322  doi: 10.5543/tkda.2016.72430  Sayfa 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Geç yetişkinlik dönemde saptanan posteriyor mitral kapakçık yokluğu
Absence of posterior mitral valve leaflet detected in late adulthood
Belma Kalaycı, Muhammed Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Süleyman Kalaycı, Mustafa Aydın
PMID: 27138323  doi: 10.5543/tkda.2016.45753  Sayfa 275
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Dev safen anevrizmaların kaplı greft stentlerle tedavisi
Treatment of huge saphenous aneurysms with covered graft stents
Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Emrah Acar, Muhammet Tellice, Ramazan Kargın
PMID: 27138324  doi: 10.5543/tkda.2016.94562  Sayfa 276
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Cardiology published in agenda and reviews
Ertan Ural
Sayfa 277
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale