Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 277-277

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye


Cardiology published in agenda and reviews

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Cardiology published in agenda and reviews. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 277-277

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale