Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yönlendirilebilir taşıyıcı kateter kullanılarak Ceraflex septal occluder ile başarılı bir şekilde kapatılmış olan kesintili vena kava inferiyor-azigos devamlılığı olan atriyal septal defektli bir çocuk [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 244-247 | DOI: 10.5543/tkda.2015.75222

Yönlendirilebilir taşıyıcı kateter kullanılarak Ceraflex septal occluder ile başarılı bir şekilde kapatılmış olan kesintili vena kava inferiyor-azigos devamlılığı olan atriyal septal defektli bir çocuk

İlker K Yücel, Şevket Ballı, Mehmet Küçük, Ahmet Çelebi
Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Azigos ven devamlılılığı olan kesintili vena kava inferiyorda yönlendirilebilir taşıyıcı kateter yardımıyla internal jugular ven yoluyla kapattığımız sekundum tip atriyal septal defektli bir çocuğu sunduk. Bu yönlendirilebilir kateter büyük defektlerde cihazın defektin sınırları üzerinde dikey pozisyonunu düzelterek kapatmaya yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, juguler ven yoluyla kapatma, yönlendirilebilir taşıyıcı sistem

Use of steerable delivery catheter to successfully deliver a Ceraflex septal occluder to close an atrial septal defect in a child with interrupted inferior vena cava with azygos continuation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlker K Yücel, Şevket Ballı, Mehmet Küçük, Ahmet Çelebi. Use of steerable delivery catheter to successfully deliver a Ceraflex septal occluder to close an atrial septal defect in a child with interrupted inferior vena cava with azygos continuation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 244-247

Sorumlu Yazar: Şevket Ballı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale