Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort greft distorsiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 273-273 | DOI: 10.5543/tkda.2016.49683

Aort greft distorsiyonu

Regayip Zehir, Mert İlker Hayıroğlu, Tolga Sinan Güvenç, Abdullah Kemal Tuygun, Şennur Ünal Dayı
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: asendan aorta, endovasküler onarım, aortic greft

Aortic graft distortion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Regayip Zehir, Mert İlker Hayıroğlu, Tolga Sinan Güvenç, Abdullah Kemal Tuygun, Şennur Ünal Dayı. Aortic graft distortion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 273-273

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale