Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dev safen anevrizmaların kaplı greft stentlerle tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 276-276 | DOI: 10.5543/tkda.2016.94562

Dev safen anevrizmaların kaplı greft stentlerle tedavisi

Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Emrah Acar, Muhammet Tellice, Ramazan Kargın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Safen Ven Greft, Safen Anevrizma, Kaplı stent

Treatment of huge saphenous aneurysms with covered graft stents

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Emrah Acar, Muhammet Tellice, Ramazan Kargın. Treatment of huge saphenous aneurysms with covered graft stents. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 276-276

Sorumlu Yazar: Anıl Avcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale