Ciddi sağ ventrikül çıkım yolu darlığına neden olan çift-odacıklı sağ ventrikül [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 274-274 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72430

Ciddi sağ ventrikül çıkım yolu darlığına neden olan çift-odacıklı sağ ventrikül

Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: çift-odacıklı sağ ventrikül, ciddi sağ ventrikül çıkım yolu darlığı, transözofageal ekokardiyografi

Significant obstruction of right outflow tract caused by double-chambered right ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak. Significant obstruction of right outflow tract caused by double-chambered right ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 274-274

Sorumlu Yazar: Muhittin Demirel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale