Türkiye’de nonvalvuler atriyum fibrilasyonlu hastalarda inme önleme stratejilerinin değerlendirilmesi RAMSES (ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies) çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 215-220 | DOI: 10.5543/tkda.2015.29266

Türkiye’de nonvalvuler atriyum fibrilasyonlu hastalarda inme önleme stratejilerinin değerlendirilmesi RAMSES (ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies) çalışması

Özcan Başaran1, Volkan Dogan1, Kadriye Memic Sancar1, İbrahim Altun1, Kadir Ugur Mert1, Gurbet Özge Mert1, Nesrin Filiz Başaran2, Edip Güvenç Çekiç2, Cevat Kırma3, Murat Biteker1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Atriyum fibrilasyonu (AF) en sık saptanan aritmi olup tromboembolik olay oranında 5 kat artışla ilişkilidir. Nonvalvüler atriyum fibrilasyonunda (NVAF) inme önleme stratejileri ile ilgili olan bilgilerimiz daha çok vitamin K antagonisti (VKA) olan ilaçlar hakkındadır. Bu çalışma NVAF olan hastalarda VKA, non-vitamin K antagonisti oral antikoagülan (NOAK) ve antiagregan tedavilerin kullanımını değerlendirmek için tasarlanmıştır.

YÖNTEMLER
RAMSES (ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in Turkey) çalışması NVAF’li hastalarda gözlemsel, çok merkezli ve ileriye dönük bir çalışma olarak tasarlandı. Çalışmaya Türkiye’de 68 merkezden 7835 hasta alınması planlandı. Hastalarla ilgili tüm verilerin tek bir ziyarette alınması ve klinik yaklaşımların değerlendirilmesi planlandı. (ClinicalTrials.gov numarası NCT02344901).

BULGULAR
Hastaların bazal demografik verileri, kullanmakta oldukları antitrombotik tedavileri, NOAK’lara geçiş ve hız/ritm kontrol stratejilerinin değerlendirilmesi planlandı.

SONUÇ
RAMSES kayıt çalışması NVAF’li hastalar hakkında Türkiye’de yapılmış en büyük çalışma olacaktır. Bu çalışmanın NVAF’li hastalarda antikoagülan tedavileri ve sorunlarla ilgili gerçek hayattan veriler sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, oral antikoagülan; risk skorları; inme; Turkey

Rationale, design and methodology of the RAMSES Study: ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özcan Başaran, Volkan Dogan, Kadriye Memic Sancar, İbrahim Altun, Kadir Ugur Mert, Gurbet Özge Mert, Nesrin Filiz Başaran, Edip Güvenç Çekiç, Cevat Kırma, Murat Biteker. Rationale, design and methodology of the RAMSES Study: ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 215-220

Sorumlu Yazar: Özcan Başaran, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale