Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transkateter aort kapak implantasyonunda ekokardiyografik değerlendirme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 260-271 | DOI: 10.5543/tkda.2016.14564

Transkateter aort kapak implantasyonunda ekokardiyografik değerlendirme

Saide Aytekin, Selen Yurdakul
Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ), ciddi aort darlığı olan fakat ameliyat açısından yüksek risk taşıyan hastalar için önerilen yeni bir tedavi yöntemidir. Birçok çalışmada, bu yeni yöntemin yaşam kalitesinde belirgin yükselme ve sağkalımda anlamlı derecede artış sağladığı gösterilmiştir. TAVİ’nin başarısı uygun hasta seçiminin doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Ekokardiyografik görüntüleme, TAVİ tekniği ile tedavi edilmesi planlanan hastaların seçiminde, işleme kılavuzluk etmede ve sonrasındaki takiplerinde en önemli görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, ekokardiyografi; transkateter aort kapak implantasyonu

Echocardiography in transcatheter aortic valve implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Saide Aytekin, Selen Yurdakul. Echocardiography in transcatheter aortic valve implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 260-271

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale