Fabry’li bir hastada Wolf-Parkinson-White ve sol ventrikül nonkompaksiyonu: Bir olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 248-250 | DOI: 10.5543/tkda.2015.92800

Fabry’li bir hastada Wolf-Parkinson-White ve sol ventrikül nonkompaksiyonu: Bir olgu sunumu

Ahmet Taha Alper, Adnan Kaya, Ahmet İlker Tekkesin, Ahmet Oz
Dr. Siyami Ersek Kalp Damar Ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Fabry hastalığı en sık ikinci kalıtsal (X’e bağlı resesif) lizozomal depo hastalığı olup birçok organ tutulumu ile ilişkilidir. Fabry hastalığının kalp tutulumu değişkenlik göstermektedir. Bu yazıda, başarılı radyofrekans ablasyon yapılan Wolf-Parkinson-White sendromu ve sol ventrikül nonkompaksiyonu olan bir Fabry hastalıklı olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Katater ablasyonu, Fabry hastalığı; sol ventrikül nonkompaksiyonu; Wolf-Parkinson-White sendromu

Wolff-Parkinson-White and left ventricular noncompaction in a Fabry patient: A case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Taha Alper, Adnan Kaya, Ahmet İlker Tekkesin, Ahmet Oz. Wolff-Parkinson-White and left ventricular noncompaction in a Fabry patient: A case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 248-250

Sorumlu Yazar: Adnan Kaya, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale