Fontan yetersizliği tedavisinde farklı bir yaklaşım: Transkateter kaplı stent yerleştirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 256-259 | DOI: 10.5543/tkda.2016.79815

Fontan yetersizliği tedavisinde farklı bir yaklaşım: Transkateter kaplı stent yerleştirilmesi

İlker Kemal Yücel, Şevket Ballı, Emine Hekim Yılmaz, Ahmet Çelebi
Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

İki yaşında iki yönlü Glenn ameliyatı geçirmiş ve beş yaşında pulmoner trunkus bağlanması ve kalp dışı Fontan ameliyatı geçirmiş çift çıkımlı sağ ventrikül, ventriküler septal defekt ve pulmoner stenozlu bir hasta sunduk. Hasta Fontan ameliyatından üç ay sonra plevra sıvısıyla başvurdu. Fizik muayenesinde pulmoner odakta 3/6 sistolik üfürüm duyuldu. Ekokardiyografik değerlendirimede pulmoner öne doğru akım ve burada 80 mmHg basınç farkı tespit edildi. Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi çatallanma düzeyinde darlık ve pulmoner öne doğru akımı gösterdi. Her iki patolojiyi de transkateter yolla kaplı stent yerleştirerek giderdik. Kontrol anjiyogramında çatallanma düzeyinde darlığın giderildiği ve öne doğru akımın kaybolduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: Fontan yetersizliği, kaplı stent; pulmoner antegrad akım; pulmoner stenozis

A different approach to treatment of failing Fontan: Transcatheter covered stent implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlker Kemal Yücel, Şevket Ballı, Emine Hekim Yılmaz, Ahmet Çelebi. A different approach to treatment of failing Fontan: Transcatheter covered stent implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 256-259

Sorumlu Yazar: Şevket Ballı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale