Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kolesterol embolizasyonu sendromu: İki olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 251-255 | DOI: 10.5543/tkda.2015.94587

Kolesterol embolizasyonu sendromu: İki olgu sunumu

Nazlı Dizman1, Kübra Aydın Bahat1, Şeyma Özkanlı2, Abdullah Özkök1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Nefroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kolesterol embolizasyon sendromu (KES), immünolojik manifestasyonları olan çoklu-sistemi ilgilendiren bir hastalıktır. İnvazif anjiyografi sonrası akut böbrek hasarına (ABH) neden olabilir. İleri derecede aterosklerozu olan erkek hastalarda daha sık görülür. Kolesterol embolizasyon sendromu, anjiyografi sonrası gelişen ABH’nın ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir; çünkü prognozu ve tedavisi kontrast nefropatisinden çok farklıdır. Burada anjiyografi sonrası gelişen iki KES’li olguyu sunmayı amaçladık. İlk olguda KES, böbrek biyopsisindeki karakteristik bulgularla ispatlandı. İkinci olguda “mavi ayak sendromu” ve kalıcı böbrek yetersizliği gelişen bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, ateroembolik hastalık; anjiyografi; kolesterol embolizasyon sendromu; mavi-başparmak sendromu; renal biyopsi.

Cholesterol embolization syndrome: report of two cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazlı Dizman, Kübra Aydın Bahat, Şeyma Özkanlı, Abdullah Özkök. Cholesterol embolization syndrome: report of two cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 251-255

Sorumlu Yazar: Abdullah Özkök, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale