Tüm majör koroner arterlerden kollateralizasyonun olduğu doğuştan sol pulmoner arter yokluğu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 240-243 | DOI: 10.5543/tkda.2015.57267

Tüm majör koroner arterlerden kollateralizasyonun olduğu doğuştan sol pulmoner arter yokluğu

Serdal Baştuğ1, Abdullah Nabi Aslan1, Cenk Sarı1, Engin Bozkurt2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Tek taraflı pulmoner arter agenezisi nadiren görülen bir konjenital anomalidir ve çeşitli klinik bulgular ve semptomlara sahiptir. Yüksek ölüm oranları nedeniyle hastaların çoğu erişkin yaşa ulaşamadığından çoğunlukla çocukluk çağında tanı alır. Bu vakada, kliniğimize egzersizle artan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile başvuran ve 3 normal majör koroner arterden kollateral dolaşımla beslenen hipoplastik bir akciğer sol pulmoner arter agenezisi ve atrial fibrilasyon tanısı konan 71 yaşında bir erkek hasta sunduk.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, göğüs ağrısı; teminatlandırma; Koroner arterler; pulmoner arter agenezisi.

Congenital absence of left pulmonary artery with collateralization from all major coronary arteries

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdal Baştuğ, Abdullah Nabi Aslan, Cenk Sarı, Engin Bozkurt. Congenital absence of left pulmonary artery with collateralization from all major coronary arteries. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 240-243

Sorumlu Yazar: Abdullah Nabi Aslan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale