Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Yavaş Akım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 193-195 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72429

Koroner Yavaş Akım

Veysel Oktay, Alev Arat Özkan
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: yavaş akım, koroner anjiyografi, mikrosirkulasyon

Coronary Slow Flow

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Oktay, Alev Arat Özkan. Coronary Slow Flow. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 193-195

Sorumlu Yazar: Alev Arat Özkan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale