Orta derece aort kapak yetersizliği olan dört yaprakçıklı aort kapağının transözofajiyal ekokardiyografi ile üç boyutlu gösterimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 272-272 | DOI: 10.5543/tkda.2016.04987

Orta derece aort kapak yetersizliği olan dört yaprakçıklı aort kapağının transözofajiyal ekokardiyografi ile üç boyutlu gösterimi

Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak, Abdulrahman Naser
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: dört yaprakçıklı aort kapak, aort yetersizliği, üç boyutlu transözefageal ekokardiyografiQuadricuspid aortic valve with moderate aortic regurgitation demonstrated by three-dimensional transesophageal echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Cüneyt Toprak, Abdulrahman Naser. Quadricuspid aortic valve with moderate aortic regurgitation demonstrated by three-dimensional transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 272-272

Sorumlu Yazar: Muhittin Demirel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale