Meyan kökü şerbetine bağlı gelişen atriyum fibrilasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 237-239 | DOI: 10.5543/tkda.2015.74857

Meyan kökü şerbetine bağlı gelişen atriyum fibrilasyonu

Musluhittin Emre Erkuş, İbrahim Halil Altıparmak, Recep Demirbağ, Özgür Günebakmaz
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Meyan kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Ancak, meyan kökü şerbetinin içiminden kaynaklanan atriyum fibrilasyonu, şu ana kadar bildirilmemiştir. Daha önce kalp ve damar hastalığı bulunmayan 57 yaşında erkek hasta acil servise çarpıntı şikayetiyle başvurdu. Laboratuvar incelemesinde potasyum 2.0 mmol/L olup plazma renin aktivitesi ve aldesteron düzeyi ise baskılanmıştı (<300 ng/L/saat, 42 ng/L, sırayla). Elektrokardiyogramda yüksek ventrikül hızlı atriyum fibrilasyonu görüldü. Yapılan ekokardiyografik incelemede, kalp boşlukları normal sınırlarda olup kalp kapaklarının yapısı ve fonksiyonları da normal olarak değerlendirildi. Hastada bulunan atriyum fibrilasyonu, propafenon infüzyonu ile sinüs ritmine çevrildi.

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu, hipokalemi; meyan,

Atrial fibrillation due to licorice root syrup

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Musluhittin Emre Erkuş, İbrahim Halil Altıparmak, Recep Demirbağ, Özgür Günebakmaz. Atrial fibrillation due to licorice root syrup. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 237-239

Sorumlu Yazar: Musluhittin Emre Erkuş, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale