TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (6)
Cilt: 48  Sayı: 6 - Eylül 2020
DAVETLI EDITÖRYAL YORUM
1.
Koroner arter hastalıklarında yeni bir gösterge
A new indicator in coronary artery diseases
Nihan Erginel Ünaltuna
PMID: 32955032  doi: 10.5543/tkda.2020.65977  Sayfalar 555 - 557
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Koroner yavaş akım fenomeninde hücresel iskemi için yeni gösterge: Serbest DNA
New indicator of cellular ischemia in coronary slow-flow phenomenon: Cell-free DNA
Mustafa Yolcu, Ali Dogan, Nuri Kurtoglu, Veysel Sabri Hancer, Mehmet Gürbüzel
PMID: 32955030  doi: 10.5543/tkda.2020.45605  Sayfalar 558 - 565

3.
Protez kalp kapak trombozu olan hastalarda trombolitik tedavinin hemen sonrasında endotel fonksiyonlarında gözlenen iyileşme
Improvement of endothelial function early after thrombolytic therapy in patients with prosthetic heart valve thrombosis
Beytullah Çakal, Macit Kalçık, Ahmet Güner, Mahmut Yesin, Mustafa Ozan Gürsoy, Sabahattin Gündüz, Süleyman Karakoyun, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
PMID: 32955025  doi: 10.5543/tkda.2020.23621  Sayfalar 566 - 575

4.
Günümüz dijital döneminde Google üzerinden ulaşılan sitelerin kolesterol yaklaşımı açısından değerlendirilmesi
Evaluation of websites reached using Google in the modern digital era related to approach to cholesterol
Mert İlker Hayıroğlu, Göksel Çinier, Nurgül Keser, Mehmet Uzun, Ali Karagoz, Ali Serdar Fak, Ertugrul Okuyan, Can Altundaş, Ilker Tekkesin
PMID: 32955028  doi: 10.5543/tkda.2020.40306  Sayfalar 576 - 584

5.
Prognostik nütrisyon indeksinin transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası kısa dönem sağ kalıma etkisi
Effect of prognostic nutritional index on short-term survival after transcatheter aortic valve implantation
Cafer Panç, Emre Yılmaz, İsmail Gürbak, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk
PMID: 32955034  doi: 10.5543/tkda.2020.97709  Sayfalar 585 - 593

6.
Obez hastalarda sağ ventriküler disfonksiyonunun saptanmasında miyokardiyal performans indeksi ile isovolumetrik kasılma fazındaki sağ ventriküler akselerasyonun karşılaştırılması
Comparison of myocardial performance index and right ventricular myocardial acceleration during isovolumic contraction in detection of right ventricular dysfunction in obese patients
Murat Ziyrek, Mehmet Sertaç Alpaydın
PMID: 32955033  doi: 10.5543/tkda.2020.72246  Sayfalar 594 - 604

7.
Patent duktus arteriyozuslu hastaların tedavisinde eş zamanlı asetaminofen ve ibuprofen kullanımına yönelik artmış eğilim
Positive tendency toward synchronous use of acetaminophen and ibuprofen in treating patients with patent ductus arteriosus
Roya Oboodi, Khadijeh Sadat Najib, Hamid Amoozgar, Shahnaz Pourarian, Mozhgan Moghtaderi, Nima Mehdizadegan, Fatemeh Sabzevari
PMID: 32955023  doi: 10.5543/tkda.2020.03902  Sayfalar 605 - 612

OLGU BILDIRISI
8.
Karotis stentleme sonrası gelişen psödoanevrizma: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi
Pseudoaneurysm after carotid stenting: A case report and review of the literature
Ahmet Güner, Selçuk Pala, Sabahattin Gündüz, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ezgi Gültekin Güner
PMID: 32955027  doi: 10.5543/tkda.2020.34609  Sayfalar 613 - 618

9.
İdiyopatik pulmoner fibrozun akut alevlenmesine bağlı olarak hipoksinin seyrindeki çeşitli ekokardiyografik değişiklikler
Diverse echocardiographic changes in the course of hypoxia due to acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis
Toshimitsu Tsugu, Yuji Nagatomo, Hidefumi Koh, Kaoru Tanaka, Patrizio Lancellotti
PMID: 32955026  doi: 10.5543/tkda.2020.30464  Sayfalar 619 - 622

10.
Teff tohumlu bitkisel çayın neden olduğu ciddi hipokalemiye bağlı döndürülmüş ani kardiyak ölüm: Olgu sunumu
Resuscitated sudden cardiac death due to severe hypokalemia caused by teff grain herbal tea: A case report
Murat Akçay, Serkan Yüksel
PMID: 32955031  doi: 10.5543/tkda.2020.57996  Sayfalar 623 - 626

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Sağ ventriküle açılan post-infarkt sol ventrikül anevrizması
Post-infarction aneurysm of left ventricle perforating the right ventricle
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Alkım Ateşli, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mustafa Yıldız
PMID: 32955029  doi: 10.5543/tkda.2020.45301  Sayfa 627
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

12.
Bilinenin nadir görüleni: Dev interatriyal septal anevrizma
A rare manifestation of a known entity: Giant interatrial septal aneurysm
Yalçın Velibey, Fatma Can, Kemal Emrecan Parsova, Tolga Sinan Güvenç
PMID: 32955024  doi: 10.5543/tkda.2020.23598  Sayfa 628
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 629
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale