Bilinenin nadir görüleni: Dev interatriyal septal anevrizma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 628-628 | DOI: 10.5543/tkda.2020.23598

Bilinenin nadir görüleni: Dev interatriyal septal anevrizma

Yalçın Velibey, Fatma Can, Kemal Emrecan Parsova, Tolga Sinan Güvenç
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkiye

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, interatriyal septal anevrizma, devA rare manifestation of a known entity: Giant interatrial septal aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Fatma Can, Kemal Emrecan Parsova, Tolga Sinan Güvenç. A rare manifestation of a known entity: Giant interatrial septal aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 628-628

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale