Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter hastalıklarında yeni bir gösterge [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 555-557 | DOI: 10.5543/tkda.2020.65977

Koroner arter hastalıklarında yeni bir gösterge

Nihan Erginel Ünaltuna
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul


A new indicator in coronary artery diseases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihan Erginel Ünaltuna. A new indicator in coronary artery diseases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 555-557

Sorumlu Yazar: Nihan Erginel Ünaltuna
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale