Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ ventriküle açılan post-infarkt sol ventrikül anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 627-627 | DOI: 10.5543/tkda.2020.45301

Sağ ventriküle açılan post-infarkt sol ventrikül anevrizması

Hicaz Zencirkıran Ağuş1, Alkım Ateşli1, Ali Kemal Kalkan1, Mehmet Ali Astarcıoğlu2, Mustafa Yıldız1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, ventriküler septal rüptür, miyokard infarktüsü

Post-infarction aneurysm of left ventricle perforating the right ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Alkım Ateşli, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mustafa Yıldız. Post-infarction aneurysm of left ventricle perforating the right ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 627-627

Sorumlu Yazar: Hicaz Zencirkıran Ağuş, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale