Günümüz dijital döneminde Google üzerinden ulaşılan sitelerin kolesterol yaklaşımı açısından değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 576-584 | DOI: 10.5543/tkda.2020.40306

Günümüz dijital döneminde Google üzerinden ulaşılan sitelerin kolesterol yaklaşımı açısından değerlendirilmesi

Mert İlker Hayıroğlu1, Göksel Çinier3, Nurgül Keser2, Mehmet Uzun2, Ali Karagoz4, Ali Serdar Fak5, Ertugrul Okuyan6, Can Altundaş1, Ilker Tekkesin1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kardiyovasküler Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize
4İstanbul Kartal Kosuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
6İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ
Doğruluğu açısından herhangi bir yasal veya medikal uygulama ortaya koyulmamış olmasına rağmen, Google medikal konularda bilgi kaynağı olarak çok yaygın kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı içerik geçerliliklerine göre kolesterol konusunda çok okunan Türkçe yazıların değerlendirilmesiydi.

YÖNTEMLER
Google trends 5 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’de ‘kolesterol’ ve kolesterol kelimesini içeren en popüler dokuz sözcük grubu açısından taratıldı. Her aratılan sözcük veya sözcük grubu açısından 100 adet bağlantı elde edildi ve sonuçta 1000 bağlantıya ulaşıldı. Bu ulaşılan bağlantılar oluşturduğumuz veri tabanında birden fazla yer alıyorsa silindi, tekrar sınıflandırıldı ve sonuç olarak 604 adet bağlantı çalışma grubunu oluşturdu. Bu amaçla literatürde herhangi bir skorlama sistemi yer almadığı için, yazarlar kolesterol konusuna odaklanan ve genel kabul gören son zamanlarda yayınlanmış rehberleri kullanarak kontrol listesi oluşturdu. Yazıların içerikleri yanlış yönlendiren, yetersiz ama uygun, yeterli ve uygun olarak sınıflandırıldı.

BULGULAR
Yazıların kaynakları şu şekildeydi: Üniversiteler n=8, %1.3, hastaneler n=6, %0.9, kişisel bloglar n=200, %33.1, sağlık internet siteleri n=183, %30.2, gazete kaynaklı yazılar n=207, %34.2. 235 yazı (%38.9) yeterli ve uygun olarak, 35 yazı (%5.7) yanlış yönlendiren olarak sınıflandırıldı. 378 yazıda (%62.5) tıbbi hekimlere yazının herhangi bir kısmında yer verildiği görüldü. Üniversite veya hastaneden yayınlanan yazılar uygun olan grupta sınıflandırıldı. Yanlış yönlendiren ve uygun olan yazılar arasında kelime sayısı bakımından istatistiksel olarak fark saptandı.

SONUÇ
Google kolesterol konusunda yanlış yönlendirenden uygun olana kayda değer sayıda yazıya bağlantı sağlamaktadır. Google ile ulaşılan sitelerdeki kolesterol ile ilişkili yazılarda kalite düşüklüğü okunacak yazıların çok ciddi özenle seçilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, Google; İnternet; medikal bilgi.

Evaluation of websites reached using Google in the modern digital era related to approach to cholesterol

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Göksel Çinier, Nurgül Keser, Mehmet Uzun, Ali Karagoz, Ali Serdar Fak, Ertugrul Okuyan, Can Altundaş, Ilker Tekkesin. Evaluation of websites reached using Google in the modern digital era related to approach to cholesterol. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 576-584

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale