Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İdiyopatik pulmoner fibrozun akut alevlenmesine bağlı olarak hipoksinin seyrindeki çeşitli ekokardiyografik değişiklikler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 619-622 | DOI: 10.5543/tkda.2020.30464

İdiyopatik pulmoner fibrozun akut alevlenmesine bağlı olarak hipoksinin seyrindeki çeşitli ekokardiyografik değişiklikler

Toshimitsu Tsugu1, Yuji Nagatomo2, Hidefumi Koh3, Kaoru Tanaka4, Patrizio Lancellotti1
1Liège Üniversitesi Hastanesi, Kalp Kapak Kliniği, Kardiyoloji Bölümü, Giga Kardiyovasküler Bilimler, Liège, Belçika
2Ulusal Savunma Tıp Koleji Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Tokorozawa, Japonya
3Pulmoner Tıp Bölümü, Ulusal Kamu Hizmeti Personeli Karşılıklı Yardım Derneği Federasyonu Tachikawa Hastanesi, Tachikawa, Japonya
4Radyoloji Bölümü, Universitair Ziekenhuis Brüksel, Belçika

İdiyopatik pulmoner fibroz (İPF) ilerleyici bir parankimal hastalıktır. Pulmoner hipertansiyon (PH), İPF seyrinde ortaya çıkabilen potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyondur. İPF-PH olgularının sağlık durumu genellikle tedrici olarak kötüleşirken bazen hastaların sağlık durumu hipoksi nedeniyle aniden bozulabilir. Bu olgu raporu, 73 yaşında bir erkekte 2 hipoksik atak epizodunda gözlenen farklı ekokardiyografik değişiklikleri göstermektedir. Başvuru anında, triküspit yetersizliği pik gradyanı (TRPG) 21 mmHg ve oksijen satürasyon oranı %94 (O2: 4 L / dak) idi. Hastaneye kabulden beş gün sonra, TRPG ve oksijen satürasyonu kötüleşti [TRPG: 85 mmHg, oksijen satürasyonu: %72 (O2; 4 L / dak)]. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon nedeniyle hastaya İPF-PH tanısı konuldu. Oksijen tedavisi ve metilprednizolon puls tedavisi (MPT) uygulandı. MPT tedavisinden beş gün sonra, hipoksi ve PH iyileşti [TRPG: 21 mmHg, oksijen satürasyonu: %95 (O2: 4 L / dak)]. MPT’den 20 gün sonra oluşan İPF’nin akut eksaserbasyonu (İPF-AE) nedeniyle ikinci bir MPT dozu uygulandı. TRPG ve oksijen satürasyonu düşmedi [TRPG: 27 mmHg, oksijen satürasyonu: %94 (O2: 4 L / dak)]. Hasta ikinci MPT dozundan 10 gün sonra hayatını kaybetti. İPF-PH varlığında İPF-AE’nin bozulmasıyla sıradışı ekokardiyografik bulgular gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Akut alevlenme, idiyopatik pulmoner fibroz; pulmoner hipertansiyon; sağ kalp yetersizliği.

Diverse echocardiographic changes in the course of hypoxia due to acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Toshimitsu Tsugu, Yuji Nagatomo, Hidefumi Koh, Kaoru Tanaka, Patrizio Lancellotti. Diverse echocardiographic changes in the course of hypoxia due to acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 619-622

Sorumlu Yazar: Toshimitsu Tsugu, Belgium
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale