TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (8)
Cilt: 30  Sayı: 8 - Ağustos 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 462 - 465
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU
2.
Yavaş Koroner Akımı Olan Hastalarda Plazma Endotelin-1 Düzeyleri ve Düzeltilmiş TIMI Kare Sayısı ile İlişkisi
Relationship Between Plasma Endothelin-1 Levels and Corrected TIMI Frame Count in Patients with Slow Coronary Artery Flow
Mustafa YAZICI, Bahattin BALCI, Sabri DEMİRCAN, Osman YEŞİLDAĞ, Olcay SAĞKAN, Mahmut ŞAHİN, Özcan YILMAZ
Sayfalar 466 - 472

3.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yeni Bir İnflamasyon Göstergesi Olan Serum Neopterin Seviyeleri
Serum Neopterin Levels Acute Coronary Syndrome as a new Inflammation Marker
Engin BOZKURT, Ahmet GÖDEKMERDAN, Zafer ELBASAN, Necip ALP
Sayfalar 473 - 477

4.
Wolff-Parkinson-White Sendrom'lu Hastalarda Aksesuar Yol Yerleşimini Belirlemede Kullanılan 7 Algoritma
Comparison of Seven Algorithms to Localize the Accessory Pathway in Patients with Wolff-Parkinson-White Syndrome
Hakan TIKIZ, Sedat KÖSE, Yücel UZUN, Ahmet D. DEMİR, Mustafa SOYLU, Uğur K. TEZCAN
Sayfalar 478 - 485

5.
Ortotopik Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastaların Rejeksiyon Takibinde Sitoimmunolojik Monitörizasyonun Etkinliği
Effectiveness of Cytoimmunologic Monitoring for Rejection Follow-up in Orthotopic Heart Transplant Patients
Haşmet BARDAKCI, Şeref KÜÇÜKER, Onurcan TARCAN, M.Ali ÖZATiK, Mustafa BALCI, Süha KÜÇÜKAKSU, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMiR
Sayfalar 486 - 492

6.
Nitrogliserin ile Aort Sertliğinin Değişimi ve Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı
Change in Aortic Stiffness with Nitroglycerin and Extent of Coronary Artery Disease
Şevket GÖRGÜLÜ, Mehmet EREN, Seden ÇELİK, Sacit CİNSOY, Bahadır DAĞDEVİREN, Nevzat USLU, Orhan ÖZER, Bülent UZUNLAR, Burak TANGÜREK, Tuna TEZEL
Sayfalar 493 - 497

DERLEME
7.
"Antitaşikardi Pacing" Mekanizmalar, Algoritmalar, Etkinlik ve Kullanım Özellikleri
Efficacy, Safety and Usage of "Antitachycardia Pacing" Algorithms
Ertan ÖKMEN, Utku ZOR, Ayşegül KARAHAN ZOR, İzzet ERDİNLER
Sayfalar 498 - 504

OLGU
8.
Çift Orifisli Mitral Kapak ile İzole Olmayan Miyokardiyal Noncompaction Anomalilerini Birlikte Bulunduran Bir Olgu
Double-orifice Mitral Valve Associated with Nonisolated Myocardial Noncompaction
Şevket GÖRGÜLÜ, Abdurrahman EKSİK, Seden ÇELİK, Bahadır DAĞDEVİREN, Tuna TEZEL
Sayfalar 505 - 508

9.
"Brugada Sendromu"nun EKG Bulgularına Sahip Asemptomatik Bir Olgu: Neler Yapmalı?
An Asymptomatic Case With ECG Findings of the Brugada Syndrome: What Should/Could Be Done?
Özgür ASLAN, Mustafa SEVER, Sema GÜNERİ, Özgür KARCIOĞLU, Özer BADAK
Sayfalar 509 - 515

OLGU
10.
HEREDiTER HEMORAJiK TELENJİEKTAZİNİN EŞLiK ETMEDİGi BİR ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
Pulmonary Arteriovenous Fistulas Without Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
Abdi BOZKURT, Mustafa DEMİRTAŞ, Mehmet İNAL
Sayfalar 516 - 518

11.
Pulmoner Valvüler Atrezi, Düşük Tartılı Yenidoğanda Pulmoner Kapağın Kılavuz Tel ile Perforasyonu ve Pulmoner Valvuloplasti
Guide-wire Perforation and Valvuloplasty of the Atretic Pulmonary Valve in an Underweight Newborn
Ümrah AYDOĞAN
Sayfalar 519 - 522

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale