Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
HEREDiTER HEMORAJiK TELENJİEKTAZİNİN EŞLiK ETMEDİGi BİR ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 516-518

HEREDiTER HEMORAJiK TELENJİEKTAZİNİN EŞLiK ETMEDİGi BİR ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU

Abdi BOZKURT1, Mustafa DEMİRTAŞ1, Mehmet İNAL2
1Çukurova University, Faculty of Medicine, Departments of Cardiology, Adana, Turkey
2Çukurova University, Faculty of Medicine, Departments of Radiology, Adana, Turkey

Pulmoner arteriyovenöz fistiiller nadir görülen bir anomalidir ve çoğunlukla herediter hemorajik telenjektazili hastalarda bulwıur. Tan ı konulmamasi veya tedavi edilmemesi durumunda yaşamı tehdit edecek komplikasyonlara neden olabilir. Çoğ unlukla herediter hemorajik te/enjekta: inin klinik bulg uları gö:e çmpmaktadır. Bu yaz ıda bilateral pulmoner arteriyovenöz fistiil saptanan ve herediter hemorajik telenjektazi bulunmayan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyovenöz fistiil, sistolo-diyastolik üfürüm

Pulmonary Arteriovenous Fistulas Without Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdi BOZKURT, Mustafa DEMİRTAŞ, Mehmet İNAL. Pulmonary Arteriovenous Fistulas Without Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 516-518
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale