TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (7)
Cilt: 33  Sayı: 7 - Ekim 2005
1.
Türklerde düşük HDL-C düzeyleri: Genetik/yaşam tarzı etkileşimleri plazma düzeylerini etkiliyor
Low HDL-C in Turks: genetic/lifestyle interactions modulate plasma levels
Robert W.Mahley, Guy M.Pépin, Thomas P.Bersot, Zümrüt Algan, Erhan Palaoğlu
Sayfalar 381 - 391

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
ST yükselmeli akut miyokard infarktüsünde hastane öncesi gecikme süresi ile klinik, demografik ve sosyoekonomik etkenlerin ilişkisi: Hasta eğitiminin önemi
The relationship between prehospital delays of patients with ST-elevation acute myocardial infarction and clinical, demographic, and socioeconomic factors: importance of patient education
Tuğrul Norgaz, Gültekin Hobikoğlu, Hüseyin Aksu, Aycan Esen, Mehmet Gül, Hasan Orhan Özer, Abdurrahman Eksik, Ahmet Narin
Sayfalar 392 - 397

3.
Takılabilir kardiyoverter defibrilatör ile tedavi edilen malign ventrikül taşiaritmili hastaların uzun dönem sonuçları
Long-term results of cardioverter defibrillator implantation in patients with malignant ventricular tachyarrhythmias
Abdurrahman Eksik, Ahmet Akyol, Tuğrul Norgaz, İzzet Erdinler, Nazmiye Çakmak, Ahmet Taha Alper, Hakan Hasdemir, Kadir Gürkan, Tanju Ulufer
Sayfalar 398 - 403

4.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğuştan koroner arter anomalilerinin sıklığı
The incidence of congenital coronary artery anomalies in the Southeast Anatolia Region
Aziz Karabulut, Kenan İltümür, A.Samet Gülsüm, Nizamettin Toprak
Sayfalar 404 - 408

OLGU
5.
Kapak yırtılmasına bağlı biyoprotez işlev bozukluğu
Bioprosthetic valve dysfunction due to leaflet rupture
Bahar Pirat, Aylin Yıldırır, L.Elif Sade, Bülent Özin
Sayfalar 409 - 412

DERLEME
6.
Kalpte bölgesel mekanik senkronizasyon bozukluğunun ve resenkronizasyon tedavisine aday hastaların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Echocardiographic evaluation of regional mechanical dyssynchrony and candidates for cardiac resynchronization therapy
L.Elif Sade, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 413 - 422

7.
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Meral Kayıkçıoğlu, Lewis J Rubin
Sayfalar 423 - 432

OLGU
8.
Görüntülü olgu örnekleri
Case images
Cemil Gürgün, Oğuz Yavuzgil, Can Hasdemir, Sanem Nalbantgil
Sayfa 433
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Ömer Kozan, Serdar Küçükoğlu, Necmi Değer, Oktay Ergene
Sayfalar 434 - 436
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Editöre Mektup
Letters to the Editor
Tuğrul Okay
Sayfa 437
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfalar 438 - 439
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale