Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 437-437

Editöre Mektup

Tuğrul Okay1
International Hospital, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul


Letters to the Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuğrul Okay. Letters to the Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 437-437
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale