Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 438-439

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural1
Kocaeli Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı


Comment on cardiology publications

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Comment on cardiology publications. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 438-439
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale