Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalpte bölgesel mekanik senkronizasyon bozukluğunun ve resenkronizasyon tedavisine aday hastaların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 413-422

Kalpte bölgesel mekanik senkronizasyon bozukluğunun ve resenkronizasyon tedavisine aday hastaların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

L.Elif Sade1, Bülent Özin1, Haldun Müderrisoğlu1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Medikal tedaviye rağmen semptomatik olan son dönem kalp yetersizliği hastalarında biventriküler kalıcı kalp pili son yıllarda önemli bir tedavi yaklaşımı olarak karşımıza çıkmıştır. Bölgesel mekanik kasılma bozukluğunun tedaviye aday hastaların seçiminde esas unsur olduğunun ve QRS süresinin senkronizasyon bozukluğunu yansıtmadığının anlaşılması ekokardiyografinin bu alandaki önemini artırmıştır. Ekokardiyografi, hem hemodinamik durum hem de miyokardın bölgesel kasılma işlevi hakkında ayrıntılı kantitatif analiz imkanı veren invaziv olmayan bir incelemedir. Konvansiyonel ekokardiyografi ve doku Doppler yöntemlerini bir arada kullanarak kardiyak mekanik senkronizasyon bozukluğunu atriyoventriküler, interventriküler ve intraventriküler gecikme düzeylerinde sayısal olarak değerlendirmek mümkündür. Bu nedenle, ekokardiyografi hasta seçimi, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve elektrod yerleşimi olmak üzere kardiyak resenkronizasyon tedavisinin her aşamasında vazgeçilmez bir rehber haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak pacing, yapay/yöntem; kardiyomiyopati, dilate; ekokardiyografi, Doppler; kalp iletim sistemi; kalp yetersizliği, konjestif

Echocardiographic evaluation of regional mechanical dyssynchrony and candidates for cardiac resynchronization therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
L.Elif Sade, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu. Echocardiographic evaluation of regional mechanical dyssynchrony and candidates for cardiac resynchronization therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 413-422
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale