Kapak yırtılmasına bağlı biyoprotez işlev bozukluğu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 409-412

Kapak yırtılmasına bağlı biyoprotez işlev bozukluğu

Bahar Pirat1, Aylin Yıldırır1, L.Elif Sade1, Bülent Özin1
Department of Cardiology, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara

Biyoprotez kalp kapakları kullanımıyla ilgili tromboz ve kanama riski düşük olmakla birlikte, zaman içinde meydana gelen yapısal bozulma nedeniyle bu kapaklarda uzun dönemli dayanıklılık sınırlıdır. Yetmiş dört yaşında bir kadın hasta, üç gündür süren istirahat dispnesi, ortopne, çarpıntı ve hemoptizi nedeniyle hastanemize yatırıldı. Hasta yıllar önce, romatizmal mitral darlık nedeniyle kapalı (1962) ve açık (1988) mitral kommisürotomi geçirmiş, 66 yaşında da mitral kapağı biyoprostetik kapak ile değiştirilmişti. Elektrokardiyografide atriyum fibrilasyonu; transtorasik ekokardiyografide aşırı derecede büyümüş sol atriyum ve valvular ve paravalvular komponentli ciddi, eksantrik mitral regürjitasyon (MR); transözofajiyal ekokardiyografide primer kapak dejenerasyonu, yaprakçık yırtığı ve ciddi MR saptandı. Koroner anjiyografide koroner arterler normal bulunurken üçüncü derece MR gözlendi. Yeniden ameliyat edilen hastaya 29 mm’lik porcine biyoprotez takıldı. Çıkarılan materyalde bir yaprakçığın yırtıldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Biyoprotez/yan etki; kalp kapak hastalıkları; kalp kapak protezi; mitral kapak/cerrahi; yeniden ameliyat

Bioprosthetic valve dysfunction due to leaflet rupture

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bahar Pirat, Aylin Yıldırır, L.Elif Sade, Bülent Özin. Bioprosthetic valve dysfunction due to leaflet rupture. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 409-412
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale