Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Görüntülü olgu örnekleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 433-433

Görüntülü olgu örnekleri

Cemil Gürgün1, Oğuz Yavuzgil1, Can Hasdemir1, Sanem Nalbantgil1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Case images

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemil Gürgün, Oğuz Yavuzgil, Can Hasdemir, Sanem Nalbantgil. Case images. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 433-433
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale