Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 434-436

Uzman yanıtları

Ömer Kozan1, Serdar Küçükoğlu2, Necmi Değer3, Oktay Ergene4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 35340 İnciraltı, İzmir
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, 34093 Haseki, İstanbul
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 07058 Antalya
4İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 35360 Yeşilyurt, İzmir


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer Kozan, Serdar Küçükoğlu, Necmi Değer, Oktay Ergene. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 434-436
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale