Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 423-432

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon

Meral Kayıkçıoğlu1, Lewis J Rubin2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Kaliforniya Üniversitesi Vasküler Pulmonoloji Bölümü, San Diego, La Jolla, ABD

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) mortalitesi yüksek, ciddi bir hastalık olmasına rağmen, pulmoner hipertansiyonun potansiyel olarak tedavi edilebilir bir türüdür. Tek veya tekrarlayan pulmoner embolilerin organize olması veya in situ tromboz sonucunda geliştiği düşünülmektedir. Kesin tedavi için tromboembolik materyalin cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Tanı erken konursa, pulmoner tromboendarterektomi hemodinami ve fonksiyonel kapasiteyi düzeltecek, sağkalımı uzatacaktır. Tedavi edilmediğinde ise, pulmoner hipertansiyon ilerleyecek, sağ kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanacaktır. Bu yazıda, KTEPH’nin kısa bir özetinin yapılması, tanıda kullanılan güncel yöntemlerin gözden geçirilmesi ve bazı ilaç ve girişimlerin KTEPH tedavisindeki etkilerinin özetlenmesi amaçlanmış; pulmoner tromboendarterektominin tedavideki etkileri ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık; endarterektomi/yöntem; hipertansiyon, pulmoner/komplikasyon/cerrahi; pulmoner dolaşım; pulmoner embolizm/komplikasyon/cerrahi; tromboembolizm/ komplikasyon; vasküler açıklık

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu, Lewis J Rubin. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 423-432
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale