TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (4)
Cilt: 35  Sayı: 4 - Haziran 2007
ARAŞTIRMA
1.
ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlarda neopterin düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi
The relationship between neopterin levels and cardiac troponinin patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes
Mustafa Yazıcı, Kenan Durna, Sabri Demircan, Okan Gülel, Mahmut Şahin
Sayfalar 209 - 215

2.
QT aralığı ile antropometrik ve otonomik faktörler arasındaki ilişkiler
The relationship between the QT interval and autonomous and anthropometric features
Tolga Doğru, Serdar Günaydın, Vedat Şimşek, Murat Tulmaç, Mahmut Güneri
Sayfalar 216 - 226

3.
Perkütan koroner girişim sonrası erken mobilizasyon
Early ambulation after percutaneous coronary interventions
Bilal Boztosun, Yılmaz Güneş, Ayhan Olcay, Ahmet Yıldız, Mustafa Sağlam, Mustafa Bulut, Ramazan Kargın
Sayfalar 227 - 230

4.
Akut koroner sendromlu, diyabetik olmayan hastalarda metabolik sendrom ile TIMI risk skoru arasındaki ilişki
The relationship between metabolic syndrome and TIMI risk score in nondiabetic patients with acute coronary syndrome
Zekeriya Nurkalem, Ahmet Lütfü Orhan, Ahmet Taha Alper, Nevzat Uslu, Hüseyin Aksu, Muhammed Gürdoğan, İrfan Şahin, Betül Erer, Şevket Görgülü, Mehmet Eren
Sayfalar 231 - 236

5.
Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların eğerlendirilmesinde intraventriküler pulsed Doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği
The effectiveness of intraventricular pulsed Doppler E-wave dispersion in assessing diastolic functions of patients with atrial fibrillation
Eyüp Aygül, Özcan Yılmaz, Mustafa Yazıcı, Korhan Soylu, Firdovsi İbrahimov, Muharrem Arslandağ, Sabri Demircan, Osman Yeşildağ
Sayfalar 237 - 241

OLGU BILDIRISI
6.
Ranitidin kullanımına bağlı bradikardi gelişimi
A case of ranitidine-induced bradycardia
Mehmet Uzun, Ufuk Dizer, Mehmet Yokuşoğlu, Mehmet Cem Başel
Sayfalar 242 - 245

7.
Dev internal karotis arter anevrizmasının çift katlı juguler ven yaması ile cerrahi tamiri
Surgical repair of a giant internal carotid artery aneurysm using a jugular venous double layer patch
Bilal Boztosun, Ali Fedakar, Hasan Sunar, Cevat Kırma
Sayfalar 246 - 249

8.
Çift sol ön inen koroner arter: Nadir bir koroner anomali
Dual left anterior descending coronary artery: a rare coronary anomaly
Enbiya Aksakal, Mustafa Kemal Erol, Mecit Kantarcı
Sayfalar 250 - 252

DERLEME
9.
Koroner akım ve fraksiyonel akım rezervi
Coronary flow reserve and fractional flow reserve
Ali Özyol, Mehmet Birhan Yılmaz
Sayfalar 253 - 261

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Yetişkin bir hastada izole sol ventrikül divertikülü
Isolated left ventricular diverticulum in an adult
Cihan Duran, Murat Şener, Demet Erciyes, Murat Gülbaran
Sayfa 262

DIĞER YAZILAR
11.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Ahmet Vural, Enis Oğuz, Alpay Çeliker
Sayfalar 264 - 265
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale