Koroner akım ve fraksiyonel akım rezervi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 253-261

Koroner akım ve fraksiyonel akım rezervi

Ali Özyol, Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Koroner akım rezervi (KAR) ve fraksiyonel akım rezervi (FAR) koroner arter darlığının fonksiyonel önemini ortaya koymada kullanılan yöntemlerden ikisidir. Her iki parametre de bazı kısıtlılıklara sahip olmakla birlikte, uygun endikasyonlarda sadece darlığın ciddiyetini ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda prognostik bilgi de verebilmektedir. Bu derlemede, revaskülarizasyon teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak invaziv KAR ve FAR ölçümü üzerinde durulmuş, özellikle sınırdaki lezyonlarda yönlendirici özellikleri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, koroner dolaşım, koroner hastalık, koroner darlık; miyokard iskemisi; bölgesel akım hızı

Coronary flow reserve and fractional flow reserve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Özyol, Mehmet Birhan Yılmaz. Coronary flow reserve and fractional flow reserve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 253-261

Sorumlu Yazar: Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale