Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan koroner girişim sonrası erken mobilizasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 227-230

Perkütan koroner girişim sonrası erken mobilizasyon

Bilal Boztosun1, Yılmaz Güneş2, Ayhan Olcay3, Ahmet Yıldız1, Mustafa Sağlam1, Mustafa Bulut1, Ramazan Kargın1
1Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Medical Park Hospital, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Medicana Hospitals Avcilar, Department Of Cardiology, İstanbul

AMAÇ
Perkütan koroner girişim sonrası erken mobilizasyon hastanede kalış süresini azaltmakta, hasta konforunu artırmaktadır. Bununla birlikte, bu yaklaşım ponksiyon bölgesi komplikasyonlarında artışa yol açabilir. Bu çalışmada elektif koroner stent implantasyonu veya balon anjiyoplasti sonrasında erken mobilizasyonun güvenliği araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, femoral yol, 6 F kılavuz kateter ve 5000 IU heparin kullanılarak koroner anjiyoplasti veya stent uygulanan 342 hasta (212 erkek, 130 kadın; ort. yaş 53±14) alındı. Tüm hastalarda arteryel kılıf, işlem sonrasında hemen çıkarıldı. Hemostaz elle kompresyon ve sonrasında kompresyon bandajı ile sağlandı. Kılıf çıkarılması sonrası birinci saatte subkütan düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. Mobilizasyon kılıf çekiminden iki saat sonra yapıldı. Bir haftalık takip döneminde kasık bölgesi komplikasyonları kaydedildi.

BULGULAR
Sekiz hastada (%2.3) mobilizasyon sonrasında kanama izlendi. Hastanede yatış döneminde hematom gelişimi izlenmedi. Ekimoz %9.4 oranıyla (n=32) en sık gözlenen geç komplikasyondu. Taburculuktan sonra üç hastada (%0.9) gözlenen kanama, kompresyon ve yatak istirahati ile kontrol altına alındı. Dokuz hastada (%2.6) 1- 2 cm çapında küçük hematomlar gözlendi. Kontrolsüz hipertansiyonu ve obezitesi olan bir hastada (%0.3), kan transfüzyonu ve cerrahi girişim gerektiren hematom gelişti.

SONUÇ
6 F kılavuz kateter, femoral yol, işlem sırasında düşük doz heparin, kılıf çıkarılmasından bir saat sonra düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılarak yapılan perkütan koroner girişim sonrasında erken mobilizasyonla gözlenen komplikasyonlar kabul edilebilir sınırlardadır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, transluminal, perkütan koroner, koroner hastalık; erken mobilizasyon; stent; zaman faktörü

Early ambulation after percutaneous coronary interventions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bilal Boztosun, Yılmaz Güneş, Ayhan Olcay, Ahmet Yıldız, Mustafa Sağlam, Mustafa Bulut, Ramazan Kargın. Early ambulation after percutaneous coronary interventions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 227-230

Sorumlu Yazar: Bilal Boztosun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale