Dev internal karotis arter anevrizmasının çift katlı juguler ven yaması ile cerrahi tamiri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 246-249

Dev internal karotis arter anevrizmasının çift katlı juguler ven yaması ile cerrahi tamiri

Bilal Boztosun1, Ali Fedakar2, Hasan Sunar2, Cevat Kırma1
1Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Ekstrakraniyal karotis arter anevrizmaları nadir görülen vasküler lezyonlardır. Bu yazıda, otojen çift katlı juguler venöz yama ile tamir edilen dev ekstrakraniyal karotis arter anevrizması sunuldu. Kırk altı yaşındaki kadın hasta, boyunda iki yıldır büyüme gösteren bir kitle nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede, mandibüler açı ile mastoid proses arasında, sternokleidomastoid kas altında pulsatil bir kitle palpe edildi. Anjiyografik incelemede, internal karotis arterde, karotis arter bifurkasyonundan 1 cm sonra başlayan ve kafatabanında sonlanan, 6x8 cm’lik dev bir sakküler anevrizma saptandı. Ameliyatta, anevrizma kesesine bağlı vagus ve ansa servikalis sinirlerine zarar vermemek için keseye kısmi eksizyon uygulandı. Daha sonra, otojenik çift katlı juguler venöz yama damar duvarındaki defekte dikildi. Ameliyat sonrasi ilk aydaki kontrollerde hastanın yakınmasının kaybolduğu gözlendi; Doppler ultrasonografide ve kontrol anjiyografide normal akım paterni izlendi. Kraniyal sinirlerin anevrizma kesesine bağlı olduğu olgularda kısmi anevrizmektomi ve çift katlı juguler venöz yama ile tamir, kolay uygulanan uygun bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma/cerrahi, karotis arter, internal/ cerrahi, juguler ven/transplantasyon

Surgical repair of a giant internal carotid artery aneurysm using a jugular venous double layer patch

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bilal Boztosun, Ali Fedakar, Hasan Sunar, Cevat Kırma. Surgical repair of a giant internal carotid artery aneurysm using a jugular venous double layer patch. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 246-249

Sorumlu Yazar: Bilal Boztosun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale