Çift sol ön inen koroner arter: Nadir bir koroner anomali [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 250-252

Çift sol ön inen koroner arter: Nadir bir koroner anomali

Enbiya Aksakal1, Mustafa Kemal Erol1, Mecit Kantarcı2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

Sol ve sağ koroner arterlerden kaynaklanan çift çıkışlı sol ön inen (LAD) koroner arter son derece nadir bir doğuştan koroner anomalidir. İnferior akut miyokard infarktüsü geçiren 65 yaşında bir erkek hastaya yapılan koroner anjiyografide normal sol ana koroner arter, birkaç diyagonal dala ayrıldıktan sonra proksimalde sonlanan kısa bir LAD arter ve sol sirkumfleks arter proksimalinde tam tıkanma saptandı. Selektif sağ koroner anjiyografide sağ koroner arter başlangıcından hemen sonra çıkan ve sol tarafa yönelen ikinci bir damar gözlendi. Hasta primer anjiyoplasti ve stentle başarılı bir şekilde tedavi edildi. Anomalinin kökeni ve seyri ayrıca 16 kesitlik multidetektör spiral bilgisayarlı tomografiyle de incelendi ve koroner anjiyografi bulguları doğrulandı.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi/ radyografi, bilgisayarlı tomografi, spiral

Dual left anterior descending coronary artery: a rare coronary anomaly

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enbiya Aksakal, Mustafa Kemal Erol, Mecit Kantarcı. Dual left anterior descending coronary artery: a rare coronary anomaly. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 250-252

Sorumlu Yazar: Enbiya Aksakal, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale