Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 264-265

Uzman Yanıtları

Ahmet Vural1, Enis Oğuz2, Alpay Çeliker3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Umuttepe, Kocaeli
2Anadolu Sağlık Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, Gebze, Kocaeli
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Sıhhiye, Ankara


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Vural, Enis Oğuz, Alpay Çeliker. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 264-265

Sorumlu Yazar: Ahmet Vural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale