Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ranitidin kullanımına bağlı bradikardi gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 242-245

Ranitidin kullanımına bağlı bradikardi gelişimi

Mehmet Uzun1, Ufuk Dizer1, Mehmet Yokuşoğlu2, Mehmet Cem Başel1
1Girne Asker Hastanesi, Girne
2Gülhane Askeri Tıp Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Selektif bir H2-reseptör antagonisti olan ranitidin seyrek de olsa bradikardiye neden olabilir. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ve eklem ağrıları yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede hastanın genel durumu iyi, bilinci açık idi; ateş 38.4 °C, nabız 84/dk, tansiyonu 100/60 mmHg ölçüldü. Öyküsünde vazovagal senkop olduğu öğrenildi. İnfeksiyon ve ateşe yönelik tedavisi düzenlenen hastada üçüncü günde karın ağrısı gelişmesi üzerine dördüncü günde intravenöz ranitidine başlandı ve karın ağrısı düzeldi. Aynı gün, kalp hızı 30/dk ölçüldü. Ateşi 36.4 °C, tansiyonu 110/70 mmHg idi. Yoğun bakımda EKG monitörizasyonuna alınan hastada kalp hızı 34/dk, ritim sinusal bulundu. Monitörizasyon sırasında hastanın kalp hızının 28-35/dk arasında değiştiği izlendi. Hastanın ateşi ikinci günden itibaren normal seyretti. Ranitidinin kesilmesi ile kalp hızı dokuzuncu gün normale döndü.

Anahtar Kelimeler: Bradikardi/kimyasal yolla oluşan, histamin H2 antagonistleri/yan etki, ranitidin/yan etki

A case of ranitidine-induced bradycardia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Uzun, Ufuk Dizer, Mehmet Yokuşoğlu, Mehmet Cem Başel. A case of ranitidine-induced bradycardia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 242-245

Sorumlu Yazar: Mehmet Uzun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale