TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - Şubat 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 78 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Doku Doppler Görüntülemesi: Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmininde Noninvazif Bir Teknik
Doppler Tissue Imaging: A Noninvasive Technique for Estimation of Left Ventricular End-diastolic Pressure
Abdurrahman OĞUZHAN, Adnan ABACI, Namık Kemal ERYOL, Burhanettin KIRANATLI, Şükrü ÜNAL, Ali ERGİN, Servet ÇETİN
Sayfalar 82 - 87

3.
Orta Derece Koroner Arter Lezyonlarının İntravasküler Ultrason Bulguları
Intermediate Coronary Artery Stenoses: An Intravascular Ultrasound Study
Berkten BERKALP
Sayfalar 88 - 93

4.
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Septal Arter Oklüzyonu: Erken ve Orta Dönem Takip Sonuçları
Occlusion of the Septal Artery in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Early and Midterm Results
Tuğrul OKAY, Hazım DİNÇER, Murat MOĞOLKOÇ, Mustafa KAHRAMAN, Sabahat İNANIR, Ender ÖRNEK, Yavuz MAŞRAPACI
Sayfalar 94 - 100

5.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Stent Uygulamasının Hastane İçi Sonuçları
In-hospital Results of Primary Stenting in Acute Myocardial Infarction
Vedat KOCA, Tahsin BOZAT, Çetin SARIKAMIŞ, Şenol YAVUZ, Ayhan ÖZDEMİR
Sayfalar 101 - 105

6.
Gated SPECT Görüntüleme ile Miyokard Perfüzyonu ve Sol Ventrikül Fonksiyonunun Birlikte Değerlendirilmesinin İskemik ve İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatinin Ayırıcı Tanısında Önemi
Value of Gating of Tc-99m Sestamibi SPECT Imaging in Distinguishing Ischemic from Nonischemic Dilated Cardiomyopathy
Ayşe EMRE, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Mehmet Vefik YAZICIOĞLU, Turgut SİBER, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK
Sayfalar 106 - 109

7.
Diyabetik Hastalarda Koroner Stent ile PTCA Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Coronary Stenting with Angioplasty in Diabetic Patients
Mehtap ŞİŞMAN, Öner ENGİN, Abdurrahman EKSİK, Recep ÖZTÜRK, Hasan KARABULUT, Güvenç YÜKSEL, Özer SOYLU, Hasan SUNAY, Aydın ÇAĞIL
Sayfalar 110 - 114

8.
Türk Erişkinlerinde Kanda Fibrinojen Düzeyleri ve Bazı Risk Parametreleri ile İlişkileri
Flasma Fibrinogen Levels and Correlates Among Turkish Adults
Altan ONAT, Gülay HERGENÇ, Beytullah YILDIRIM, Ömer UYSAL, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Vedat SANSOY
Sayfalar 115 - 120

9.
Primer Hiperlipidemili Hastalarda Fenofibrat'ın Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Efficacy and Safety of Fenofibrate in Primary Hyperlipidemic Subjects
Esmeray ACARTÜRK, Halis DÖRTLEMEZ, Esmeray ACARTÜRK, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 121 - 125

10.
Kalp Cerrahisi Sonrası Kalp Pili Uygulaması
Permanent Pacemaker Implantation After Cardiac Surgery
İzzet C.ERDİNLER, Ahmet AKYOL, Ertan ÖKMEN, Murat DEMİRTAŞ, Şennur ÜNAL, Enis OĞUZ, Onur TÜREK, Atilla EMRE, F.Tanju ULUFER
Sayfalar 126 - 130

OLGU
11.
Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature
Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature
Tufan TÜKEK, Şeref DEMİREL, Dursun ATILGAN, Ertan ONURSAL, Ferruh KORKUT
Sayfalar 131 - 133

12.
Editöre Mektup
Letter To the Editor
Süha Küçükaksu, Oğuz Taşdemir
Sayfalar 134 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale