Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 131-133

Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature

Tufan TÜKEK1, Şeref DEMİREL1, Dursun ATILGAN1, Ertan ONURSAL2, Ferruh KORKUT1
1Cardiovascular Disease Research Center
2Department of Cardiothoracic Surgery, Istanbul Medical Faculty Istanbul, Turkey

Burada nadir görülen 2 kardiak kist hidatik olgusu sunulmakta, transözofajiyal ekokardiyografinin (TEE) tam ve tedavideki rolü tartışılmaktadır. İlk vakada, sağ atrial kist hidatik operasyonu sırasında TEE yardımı ile vena kavaların kanüle edilmesi ve kistin cerrahi olarak çıkarılması bildirildi. İkinci vakada, aralarında TEE' nin de bulunduğu değişik görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilen, çok sayıda dejeneratif perikardial kist hidatiği olan bir hasta sunuldu. Sonuç olarak, TEE kardiak kist hidatik tanı ve cerrahi tedavisinde kullanılan faydalı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kist hidatik, transözofajiyal ekokardiyografi

Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tufan TÜKEK, Şeref DEMİREL, Dursun ATILGAN, Ertan ONURSAL, Ferruh KORKUT. Role of Transesophageal Echocardiography in Diagnosis and Management of Cardiac Hydatid Cyst: Report of two cases and review of the literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 131-133
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale