Primer Hiperlipidemili Hastalarda Fenofibrat'ın Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 121-125

Primer Hiperlipidemili Hastalarda Fenofibrat'ın Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Esmeray ACARTÜRK1, Halis DÖRTLEMEZ1, Esmeray ACARTÜRK1, Halis DÖRTLEMEZ1
LİPOFEN® SR Çalışma Grubu Adına

Fenofibrat'ın Türk toplumunda etkinlik ve güvenilirliğini saptamak amacıyla, uygun hipolipidemik diyete yanıt vermeyen, yaşlan 31 - 74 arasında değişen (54±7) 249 hastaya günde tek doz 250 mg kontrollu salım yapan fenofibrat verildi. Etkinlik ve güvenilirlik parametreleri tedavi başlangıcında, 8. ve 12. haftalarında değerlendirildi. 12 haftalık tedaviden sonra, başlangıç değerlerine göre total kolesterol düzeyinde %14.82 (p<0.0001), LDL kolesterol düzeyinde %13.01 (p<0.001), trigliserid düzeyinde %40.65 (p<0.0001),fibrinojen düzeyinde %8.27 (p<0.01) oranında azalma, HDL kolesterol düzeyinde ise %18.42 (p<0.0001) oranında artma saptandı. Güvenilirlik parametrelerinde (SGOT, SGPT, CPK, GGT, üre, kreatinin) ise anlamlı değişiklik saptanmadi. Fenofibrat'ın etkin ve güvenilir bir hipolipidemik ajan olduğu, toplumumuzda sıklıkla rastlanan yüksek trigliserid düzeyini düşürmede etkisinin belirgin olduğu, ayrıca bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olarak kabul edilen fibrinojen düzeyinin de düşürülmesini sağladığı sonucuna varıldı. Düşük HDL kolesterol düzeyine de anlamlı olarak olumlu etki yapması ilacın ek bir yararı olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, fenofibrat

Efficacy and Safety of Fenofibrate in Primary Hyperlipidemic Subjects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Esmeray ACARTÜRK, Halis DÖRTLEMEZ, Esmeray ACARTÜRK, Halis DÖRTLEMEZ. Efficacy and Safety of Fenofibrate in Primary Hyperlipidemic Subjects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 121-125
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale