Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Septal Arter Oklüzyonu: Erken ve Orta Dönem Takip Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 94-100

Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Septal Arter Oklüzyonu: Erken ve Orta Dönem Takip Sonuçları

Tuğrul OKAY1, Hazım DİNÇER2, Murat MOĞOLKOÇ1, Mustafa KAHRAMAN3, Sabahat İNANIR4, Ender ÖRNEK5, Yavuz MAŞRAPACI2
1International Hospital, İstanbul
2Bayındır Tıp Merkezi Ankara
3Serbest hekim, Ankara
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bilim Dalı, İstanbul
5SSK Etlik Hastanesi, Ankara

Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatide (HOKM) çıkış yolu obstrüksiyonunu azaltmak amacı ile, negatif inotropik ilaçlar, DDD pacemaker takılması ve cerrahi olarak miyektomi yapılmasının yanısıra son yıllarda septal koroner arterin alkol ile tıkanması ile septumda nekroz oluşturulması uygulamaları yapılmaktadır . Kasım 1997 ile Mayıs 1999 tarihleri arasında septal arterini alkol ile tıkadığımız optimal medikal tedaviye rağmen, sınıf lll semptomları olan 13 olgunun işlem sonrası hemodinamik verilerini, ekokardiyografik değerlendirmelerini, ve orta dönem takip sonuçlarını sunuyoruz. Olguların işlem öncesi sol ventrikül çıkım yolundaki ortalama basınç farkı 42±15 mmHg iken, işlemden hemen sonra ortalama 9±7 mmHg'ya , septum kalınlığı işlem öncesi ortalama 2.6±0.4 cm iken, işlemden bir ay sonra 1.9±0.5 cm, altıncı ay ise 1.8±0.3 cm'ya düştü (p=0.0008). Olguların tümünde semptomlarda belirgin düzetme oldu (11 olgu sınıf I, iki olgu ise sınıf ll idi). Kalıcı tam blok gelişen iki olguya DDD pacemaker takıldı. HOKM'de medikal tedaviye rağmen semptomlu olgularda septal arterin tıkanması, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düzeltmektedir. Bununla beraber bu tedavi metodunun uzun dönem takip sonuçları bilinmediğinden, olgu seçiminde titiz davranılmasında fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, septal arter ablasyonu

Occlusion of the Septal Artery in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Early and Midterm Results

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuğrul OKAY, Hazım DİNÇER, Murat MOĞOLKOÇ, Mustafa KAHRAMAN, Sabahat İNANIR, Ender ÖRNEK, Yavuz MAŞRAPACI. Occlusion of the Septal Artery in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Early and Midterm Results. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 94-100
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale