TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (9)
Cilt: 24  Sayı: 9 - Aralık 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 518 - 521
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Kronik Romatizmal Kalp Hastalığında Pulmoner Venöz Akım Ve Triküspid Akımları Arasındaki İlişki
Relationship Between Pulmonary Venous and Transtricuspid Flows in Patients with Chronic Rheumatic Heart Disease
Nazmi NARİN, Kazım ÜZÜM, Kurtuluş HALLAÇ, H. Basri ÜSTÜNBAŞ, Figen NARİN, Cihan BERKARDA
Sayfalar 524 - 527

3.
Bütünlenmiş Miyokard Korunmasında İki Yıllık Klinik Deneyim
Two-Year Experience with Integrated Myocardial Management
Cem ALHAN, Cantürk ÇALKALAĞAOĞLU, Funda BAÇGEL, Yavuz ŞENSÖZ, Mustafa İDİZ, İlyas KAYACIOĞLU, Sümer TARCAN, Besim YİĞİTER
Sayfalar 528 - 533

4.
Femoral Arter Psödoanevrizmalarının Ultrason Rehberliğinde Kompresyonla Tedavisi
Nonsurgical Therapy of Femoral Artery Pseudoaneurysms with Color Doppler Ultrasound-Guided Compression
Mustafa ŞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kairgeldi S. AIKIMBAEV, Mehmet KANADAŞI, Ahmet BİRAND, Mahmut OĞUZ
Sayfalar 534 - 537

5.
Kardiyopulmoner Bypass Öncesinde Oluşan Masif Hava Embolisi: Olgu Sunumu
Massive Air Embolism at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Case Report
Nihan YAPICI, Cem ALHAN, Hüseyin MAÇİKA, Türkan KUDSİOĞLU, Zuhal AYKAÇ
Sayfalar 538 - 539

6.
Koroner Arter Cerrahisinde Ototransfüzyon Sisteminin Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi
The Effect of Autotransfusion System Among Homologous Blood Usage in Coronary Artery Surgery
Ahmet KORUKÇU, Hasan KARABULUT, Remzi TOSUN, Hakan GERÇEKOĞLU, Mahmut AKYILDIZ, Fehime KARAKOÇ, Neşe ÇAM, Onur SOKULLU, Besim YİĞİTER
Sayfalar 540 - 544

7.
Esansiyel Hipertansif Hastalarda Endojen Digoksin Benzeri Faktör, Bazal İnsülin ve mikroalbuminürinin Kendi Aralarında ve Tansiyon Derecesi İle Olan İlişkileri
Interrelations of Endogenous Digoxin-like Factor, Basal Insulin and Microalbuminuria and Relation to Blood Pressure Level in Patients with Essential Hypertension
Deniz ŞENTÜRK, Ömer HERSEK, Halil DURAN, Nevzat UNUTMAZ, Ayşe KEKOVALI, Betül EMİROĞLU, Lütfü ÇETİNKAYA, Yavuz ERYILMAZ
Sayfalar 545 - 550

8.
Sağ Ventrikül Tutulumunun Akut İnferiyor Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Değeri
Prognostic Significance of Right Ventricular Involvement in Patients with Acute Inferior Myocardial Infarction
Armağan ALTUN, Fatih ÖZÇELİK, Birol ÖZKAN, Hasan KADI, Ayhan GÜRÇAĞAN, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 551 - 553

9.
Video Görüntüsü Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi Yöntemi İle Açık Duktus Arteriyozus Ligasyonu
Ligation of Patent Ductus Arteriosus by the Method of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery
Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Aylin ÖRER, Baran UĞURLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU
Sayfalar 554 - 557

10.
Fonksiyonel Tek Ventriküllü Hastalarda Sistemik - Pulmoner Şant ve Fontan Ameliyatlarının Ventrikül Geometrisi Üzerine Etkileri
Impact of the Systemic-Pulmonary Shunt and Fontan Operation on Ventricular Geometry in Functionally Single Ventricle
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İrfan Levent SALTIK, Gül Sağın SAĞLAM, Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 558 - 564

OLGU
11.
Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati: Olgu Bildirimi
Apical Hypertrophic Cardiomyopathy: Case Report
Hakan TEZCAN, Ali Serdar FAK, Metin OKUCU, Ahmet OKTAY
Sayfalar 565 - 567

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale