Kardiyopulmoner Bypass Öncesinde Oluşan Masif Hava Embolisi: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 538-539

Kardiyopulmoner Bypass Öncesinde Oluşan Masif Hava Embolisi: Olgu Sunumu

Nihan YAPICI1, Cem ALHAN1, Hüseyin MAÇİKA1, Türkan KUDSİOĞLU1, Zuhal AYKAÇ1
Departments of Anesthesiology and Cardiothoracic Surgery Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center. İstanbul. Turkey

Masif hava embolisi kardiyopulmoner bypass'a (KBP) giren olguların yaklaşık % 0.1-0.2'sinde oluşabilir. Bu hastaların yaklaşık yarısında kalıcı nörolojik hasar veya ölüm görülmektedir. Perfüzyon sistemine büyük miktarlarda hava çeşitli yollarla girebilir. Masif hava embolisinin kalıcı hasarlarından korunmak amacıyla derin hipotermi ve serebral koruyucu ajanlar kullanılmaktadır. KPB sırasında oluşan hava embolilerinin tedavisi için superior vena kava yoluyla retrograt serebral perfüzyon kullanımı ve etkinliği bildirilmiştir (1). Biz bu yazıda KPB öncesinde oluşan masif hava embolisinin başarılı tedavisini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hava embolisi,hipotermik dolaşım arresti,retrograf serebral perfüzyon

Massive Air Embolism at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihan YAPICI, Cem ALHAN, Hüseyin MAÇİKA, Türkan KUDSİOĞLU, Zuhal AYKAÇ. Massive Air Embolism at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 538-539
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale