Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Femoral Arter Psödoanevrizmalarının Ultrason Rehberliğinde Kompresyonla Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 534-537

Femoral Arter Psödoanevrizmalarının Ultrason Rehberliğinde Kompresyonla Tedavisi

Mustafa ŞAN1, Mustafa DEMİRTAŞ1, Kairgeldi S. AIKIMBAEV2, Mehmet KANADAŞI1, Ahmet BİRAND1, Mahmut OĞUZ2
1Departments of Cardiology, Çukurova University, Adana. Turkey
2Departments of Radiology, Çukurova University, Adana. Turkey

Femoral arter psödoanevrizmaları, girişimsel kardiyoloji işlemleri esnasında hastaların % 0.3-%0.7'sinde oluşan önemli komplikasyonlardan biridir. Doppler rehberliğinde psödoanevrizmanın kompresyonu, cerrahi dışında etkili olabilen yeni bir tekniktir. Biz 47-69 yaşları arasında (ortalama yaş: 60.1±9.0) olan, 6 erkek, 6 kadın psödoanevrizmalı hastada kompresyon metodunu uyguladık. Hastada hematom, üfürüm veya pulsatil kitle gibi bulgularla damarsal bir komplikasyon düşünüldüğünde Doppler ultrason çalışması, 3.75 konvex ve 7.5 Mhz linear prob ile yapıldı. Psödoanevrizmalı hastaların 11'ine, dışarıdan ultrason rehberliğinde kompresyon deneyimli bir radyolog tarafından uygulandı. Bir vakada ise aşırı hassasiyet ve kanama sebebiyle operasyon tercih edildi. Tüm hastaların, psödoanevrizma yerleri, boyutları, ponksiyon yerleri, kompresyon zamanı, yapılan işlem sayısı ve sonuçları kaydedildi.
BULGULAR
Doppler muayene zamanı : 1-15 gün Psödoanevrizma boyutu : 21.8±8.1 mm Psödoanevrizma yeri : Ana femoral arter: 10, yüzeyel: 2 Ponksiyon sayısı : 1-3 (1.4±0.6) Kompresyon zamanı : 40.3±18.5 dakika İşlem sayısı : 1.8 (4.4±1.8) Tedavi 12 hastanın 11'inde başarılıydı (%1.6). Bir aylık takip döneminde tekrarlama görülmedi. Sonuç olarak, Anjiyografi sonrası oluşan femoral arter psödoanevrizmalarının Doppler ultrasonografi rehberliğinde kompresyonla tedavisinin yeni ve başarılı bir teknik olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografi, femoral psödoanevrima, kampresyon tedavisi

Nonsurgical Therapy of Femoral Artery Pseudoaneurysms with Color Doppler Ultrasound-Guided Compression

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa ŞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kairgeldi S. AIKIMBAEV, Mehmet KANADAŞI, Ahmet BİRAND, Mahmut OĞUZ. Nonsurgical Therapy of Femoral Artery Pseudoaneurysms with Color Doppler Ultrasound-Guided Compression. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 534-537
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale