Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati: Olgu Bildirimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 565-567

Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati: Olgu Bildirimi

Hakan TEZCAN1, Ali Serdar FAK1, Metin OKUCU1, Ahmet OKTAY1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Apikal hipertrofik kardiyomiyopati kendine özgü morfolojik ve klinik özellikleriyle hipertrofik kardiyomiyopatilerin özel bir alt grubunu oluşturmaktadır ve ilk kez bildirdiği Japonya dışındaki toplumlarda oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda kliniğimize atipik göğüs ağrısıyla başvuran; tanısı EKG, iki boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans incelemeleri sonucu konulan apikal hipertrofik kardiyomiyopati olgusu ve ilgili literatür sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati, apikal

Apical Hypertrophic Cardiomyopathy: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan TEZCAN, Ali Serdar FAK, Metin OKUCU, Ahmet OKTAY. Apical Hypertrophic Cardiomyopathy: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 565-567
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale