Kronik Romatizmal Kalp Hastalığında Pulmoner Venöz Akım Ve Triküspid Akımları Arasındaki İlişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 524-527

Kronik Romatizmal Kalp Hastalığında Pulmoner Venöz Akım Ve Triküspid Akımları Arasındaki İlişki

Nazmi NARİN1, Kazım ÜZÜM1, Kurtuluş HALLAÇ1, H. Basri ÜSTÜNBAŞ1, Figen NARİN1, Cihan BERKARDA1
Erciyes Universiry Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology Kayseri,Turkey

Pulmoner venöz akım velositeleri sol atrium fonksiyonu ve mitral kapak akım velositesi ile ilişkilidir. Pulmoner venöz akım değerlendirmeleri çeşitli kalp hastalıklarında sol ventrikül fonksiyonlarını karakterize etmeye yardım eder. Pulmoner venöz akım velositeleri sol ventrikül fonksiyonunu değerlendirmek için sınırlı sayıda çalışmada kullanılmakla beraber, triküspid akım velositesi ve sağ atrium fonksiyonunu değerlendirmek için şimdiye değin kullanılmadı. Çalışmada 21 kronik romatizmal kalp hastalığı olan olguda pulmoner venöz akımı etkileyen faktörler ve pulmoner venöz akım velositelerinin triküspid kapak akımı velositeleri ve sağ atrium fonksiyonları ile ilişkisi araştırıldı. Pulmoner ven diastolik akım hızı ve akım zaman süresi, ortalama triküspid basıncı ile, pulmoner ven sistolik akım hızı ortalama triküspid basıncı ile sistolik pulmoner ven akım süresi ise ortalama triküspid basıncı ve erken diastoldeki en yüksek triküspid akım hızı ile korelasyon içerisinde idi. Atrial kontraksiyondaki reserve pulmoner venöz akım süresi atrial kasılmadaki en yüksek triküspid akım hızı, sağ atriyum maximum alanı, sağ atriyum ejeksiyon fraksiyonu ile uyumlu iken, akım hızı triküspid akım hızı, izovolumetrik relaxasyon zamanı ve ortalama basınç ile korele bulundu. Bu sonuçlar pulmoner venöz akım velosite ve akım sürelerinin sağ ventrikül diastolik dolumu, sağ atrium alan ve fonksiyonu ile bağımlı olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner ven akım hızı,triküsid kapak akım hızı,kronik romatizmal kalp hastalığı, sağ atriyum

Relationship Between Pulmonary Venous and Transtricuspid Flows in Patients with Chronic Rheumatic Heart Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazmi NARİN, Kazım ÜZÜM, Kurtuluş HALLAÇ, H. Basri ÜSTÜNBAŞ, Figen NARİN, Cihan BERKARDA. Relationship Between Pulmonary Venous and Transtricuspid Flows in Patients with Chronic Rheumatic Heart Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 524-527
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale