Video Görüntüsü Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi Yöntemi İle Açık Duktus Arteriyozus Ligasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 554-557

Video Görüntüsü Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi Yöntemi İle Açık Duktus Arteriyozus Ligasyonu

Öztekin OTO1, Eyüp HAZAN1, Ünal AÇIKEL1, Erdem SİLİSTRELİ1, Aylin ÖRER1, Baran UĞURLU1, Hüdai ÇATALYÜREK1, Nejat SARIOSMANOĞLU1
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Göğüs. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında nisan ve Mayıs 1996'da, Türkiye'de ilk kez video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi yöntemi (VATS) ile iki olguya PDA ligasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu olgularda postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve kontrol ekokardiyografilerinde duktusun kapalı olduğu tespit edildikten sonra postoperatif ikinci gün iyileşme ile taburcu edildiler. Bölümümüzce Şubat 1992 - Mayıs 1996 arasında toplam 39 olguya VATS ile girişimde bulunulmuştur ve ve olgularımızın dördünde işlem masif plevral fibrotik yapışıklık nedeniyle gerçekleştirilemezken, hastalarda herhangi bir mortalite veya morbidite ile karşılaşılmamış ve hastalar postoperatif olarak ortalama ikinci gün taburcu edilmişlerdir. Torakotomiler ile karşılaştırıldığında bu işlemlerde kanama, hava kaçağı, aritmi, ampiyem gibi komplikasyonların oranı oldukça düşük, hastanede kalış süresi işe dönüş zamanı da açık tekniğe göre daha kısa olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: PDA ligasyonu. VATS ile PDA

Ligation of Patent Ductus Arteriosus by the Method of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Aylin ÖRER, Baran UĞURLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU. Ligation of Patent Ductus Arteriosus by the Method of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 554-557
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale