ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (7)
Cilt: 51  Sayı: 7 - Ekim 2023
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Saide Aytekin, Meral Kayıkçıoğlu, Mehmet Akbulut
PMID: 37861267  Sayfa 439
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Bendopne Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Sağ Ventriküler Enerji Yetersizliğini Öngördürür
Bendopnea Predicts Right Ventricular Energy Failure in Patients with Pulmonary Hypertension
Dursun Akaslan, Emre Aslanger, Chasan İsmail Basa, Ruken Kübra Öztürk, Halil Ataş, Bülent Mutlu
PMID: 37861252  doi: 10.5543/tkda.2023.47077  Sayfalar 440 - 446

3.
Ses Kısıklığının Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hastalarda Pulmoner Arter Anevrizması ve Sol Ana Koroner Artere Dıştan Basıyı Göstermedeki Rolü
Hoarseness as a Predictor for Pulmonary Arterial Aneurysm and Extrinsic Left Main Coronary Artery Compression in Patients with Severe Pulmonary Hypertension
Hacer Ceren Tokgöz, Seda Tanyeri, Ahmet Sekban, Aykun Hakgör, Barkın Kültürsay, Berhan Keskin, Ali Karagöz, Ayhan Tosun, Çağdaş Buluş, Şeyhmus Külahçıoğlu, İbrahim Halil Tanboğa, Nihal Özdemir, Cihangir Kaymaz
PMID: 37861257  doi: 10.5543/tkda.2023.63828  Sayfalar 447 - 453

4.
Kalp Hızı Değişkenliği, Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Bir Prognostik Gösterge Olarak Kullanılabilir Mi? Tek Merkezli Bir Pilot Çalışma
Could Heart Rate Variability Serve as a Prognostic Factor in Patients with Pulmonary Hypertension? A Single-center Pilot Study
Ogtay Musayev, Meral Kayıkçıoğlu, Shafa Shahbazova, Sanem Nalbantgil, Nesrin Moğulkoç, Firdovsi Ibrahimov, Hakan Kültürsay
PMID: 37861265  doi: 10.5543/tkda.2023.27078  Sayfalar 454 - 463

5.
Kalp Dışı Cerrahiye Giden Hastalarda Sistolik Pulmoner Arter Basıncının Perioperatif Mortalite ve Morbidite ile İlişkisi: Tek Merkez Deneyimi
The Relationship of Systolic Pulmonary Artery Pressure with Perioperative Mortality and Morbidity in Patients Undergoing Non-Cardiac Surgery: A Single-Center Experience
Betül Cengiz Elçioglu, Erol Gürsoy, Fusun Helvacı, Nihal Tefik, Onur Baydar, Alparslan Kılıç, Yasemin Demirci, Gamze Aslan, Ece Yurtseven, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
PMID: 37861256  doi: 10.5543/tkda.2023.60670  Sayfalar 464 - 469

6.
Medikal Olarak Tedavi Edilen Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonda Sağkalımı Öngörmede TAPSE/sPAP Oranının Yararı
The Usefulness of the TAPSE/sPAP Ratio for Predicting Survival in Medically Treated Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Ayşe Çolak, Zeynep Kumral, Mehmet Kış, Bihter Şentürk, Dilek Sezgin, Gökçen Ömeroğlu Şimşek, Can Sevinç, Bahri Akdeniz
PMID: 37861261  doi: 10.5543/tkda.2023.78074  Sayfalar 470 - 477

7.
Pulmoner Arter Basınçları 21–24 mmHg Aralığında Olan Hastaların Uzun Vadeli Doğal Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Long-Term Natural Course of Patients with Pulmonary Artery Pressures in the Range of 21–24 mmHg: Insights from a Single-Center Study
Burcu Yağmur, Meral Kayıkçıoğlu, Evrim Şimşek, Sanem Nalbantgil, Hakan Kültürsay
PMID: 37861260  doi: 10.5543/tkda.2023.65724  Sayfalar 478 - 485

EDITÖRE MEKTUP
8.
Yeni Hemodinamik Tanımlamanın Pre-Kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi
The Impact of the New Hemodynamic Definition on the Prevalence of Pre-Capillary Pulmonary Hypertension
Ümit Yaşar Sinan, Kemal Engin, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 37861264  doi: 10.5543/tkda.2023.36866  Sayfalar 486 - 487
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
9.
Korkutucu Komplikasyonları ve Karmaşık Etiyolojileri ile Nefes Kesen Bir Pulmoner Hipertansiyon Vakası
A Breathtaking Case of Pulmonary Hypertension with Frightening Complications and Intertwining Different Etiologies
Hidayet Ozan Arabacı, Aybike Gül Taşdelen, İdil Buğday, Attila Ülkücü, Ümit Yaşar Sinan, Bedrettin Yıldızeli, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 37861255  doi: 10.5543/tkda.2023.22477  Sayfalar 488 - 492

10.
Yüksek Debili Kalp Yetersizliğine Bağlı Pulmoner Hipertansiyon: Herediter Hemorajik Telenjiektazi
Pulmonary Hypertension Due to High-Output Heart Failure: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
Burçak Kılıçkıran Avcı, Ali Uğur Soysal, Emir Cerme, Osman Aykan Kargın, Ali İbrahim Hatemi, Muhlis Cem Ar, Zeki Öngen
PMID: 37861254  doi: 10.5543/tkda.2023.13614  Sayfalar 493 - 497

11.
Postpartum Dönemde Tanı Konulan Kalıtsal Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Heritable Pulmonary Arterial Hypertension Diagnosed during the Postpartum Period: A Case Report and Literature Review
Ayşe Çolak, Zeynep Kumral, Ebru Özpelit, Bahri Akdeniz
PMID: 37861253  doi: 10.5543/tkda.2023.92263  Sayfalar 498 - 501

12.
Kor Triatriatum Sinisterli Erişkin Bir Hastada Egzersiz Sağ Kalp Kateterizasyonu ile Pulmoner Hipertansiyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Pulmonary Hypertension with Exercise Right Heart Catheterization in an Adult Patient with Cor Triatriatum Sinister
Emre Aslanger, Dursun Akaslan, Hatice Kaya, Ahmet Cem Nizam, Redwan Seid Busery, Bülent Mutlu
PMID: 37861258  doi: 10.5543/tkda.2023.36177  Sayfalar 502 - 506

13.
Eisenmenger Sendromunda Pulmoner Arter Anevrizmasına Bağlı Sol Ana Koroner Arter Basısına Intravasküler Ultrason Eşliğinde Stent Implantasyonu
Intravascular Ultrasound-Guided Stent Implantation in the Left Main Coronary Artery Extrinsic Compression by Pulmonary Artery Aneurysm Due to Eisenmenger Syndrome
Ahmet Sekban, Barkın Kültürsay, Hacer Ceren Tokgöz, Mustafa Furkan Kılıçarslan, Cihangir Kaymaz
PMID: 37861262  doi: 10.5543/tkda.2023.56585  Sayfalar 507 - 511

14.
Edinilmiş Arteryovenöz Fistüle Bağlı Nadir Bir Pulmoner Hipertansiyon Vakası
Unusual Case of Pulmonary Hypertension due to Acquired Arteriovenous Fistula
İbrahim Başarıcı, Mehdi Onaç
PMID: 37861259  doi: 10.5543/tkda.2023.67362  Sayfalar 512 - 515

NASIL YAPALIM?
15.
Altı Dakika Yürüme Testi: Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Güvenilir Bir Testi Nasıl Yapalım, Yorumlayalım ve Prognoz Tayininde Kullanalım?
Six-Minute Walk Test: How to do Guide for Performing a Reliable Test, Interpretation, and Prognostication in Pulmonary Hypertension
Murat Meriç, Çağlar Emre Çağlıyan, Rabia Eker Akıllı, Burçak Kılıçkıran Avcı, Ümit Yaşar Sinan, Pelin Duru Çetinkaya, Rengin Demir, İbrahim Başarıcı, Mehmet Akbulut
PMID: 37861263  doi: 10.5543/tkda.2023.52279  Sayfalar 516 - 520

EDITÖRDEN
16.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
PMID: 37861266  Sayfalar 521 - 522
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi