Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (2)
Cilt: 49  Sayı: 2 - Mart 2021
GÖRÜŞ
1.
Sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişiminin önemi: Türkiye’de kadınların miyokart enfarktüsü seyrinde hastaneye geç başvurusunun toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından değerlendirilmesi
The importance of health literacy and health communication: Evaluation of delayed admission time to hospital in women during myocardial infarction in Turkey in terms of gender inequality
Armağan Altun
doi: 10.5543/tkda.2020.58708  Sayfalar 88 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRYAL YORUM
2.
TAVI for very severe aortic stenosis
Mahmut Genco Yücel
doi: 10.5543/tkda.2021.22860  Sayfalar 94 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Semptomatik çok ciddi aort darlıklı hastalarda transkateter aort kapak implantasyonun etkisi
Impact of transcatheter aortic valve implantation in symptomatic patients with very severe aortic stenosis
Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt
doi: 10.5543/tkda.2021.72273  Sayfalar 97 - 107

4.
Perkütan koroner girişimler sırasında oluşan iyatrojenik tip A aort diseksiyonu: Tek merkezli deneyim
Iatrogenic type A aortic dissection during percutaneous coronary intervention: A single-center experience
Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Murat Çelik, Suat Görmel, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2021.99978  Sayfalar 108 - 119

5.
Akut miyokart enfarktüsü hastalarında serum insan nötrofil peptid 1-3 ve koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi
Human neutrophil peptides 1-3 level in patients with acute myocardial infarction and its relation with coronary artery disease severity
Fahrettin Katkat, Sinan Varol, Nilgün Işıksaçan, Fatma Nihan Turhan Çağlar, Fatih Akın, Dilay Karabulut, Ertuğrul Okuyan
doi: 10.5543/tkda.2021.99537  Sayfalar 120 - 126

6.
Epikardiyal yağ dokusu hacmi tip 2 diyabetik hastalarda uzun dönem major istenmeyen kardiyovasküler olayları predikte eder
Epicardial adipose tissue volume predicts long term major adverse cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes
Begüm Uygur, Ömer Çelik, Ali Rıza Demir, Muammer Karakayalı, Çağdaş Arslan, Hafize Otcu Temur, Deniz Alis, Ceren Yıldırım, Büşra Çörekçioğlu, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2021.65635  Sayfalar 127 - 134

7.
Antiretroviral kullanan HIV enfekte hastalarda Tp-e aralığının, Tp-e: QT ve Tp-e: QTc oranlarının değerlendirmesi
Evaluation of Tp-e interval and Tp-e: QT and Tp-e: QTc ratios in patients infected with HIV and using antiretroviral therapy
Şükrü Çetin, Ayşe Şabablı Çetin, Emine Altuntaş, Ali Bayraktar
doi: 10.5543/tkda.2021.76656  Sayfalar 135 - 142

8.
Hipertansif hastalarda uygulanan yaşam tarzı müdahalesinin diyetsel sodyum alımı ve kan basıncı düşürülmesi üzerine etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma
Impact of lifestyle interventions on reducing dietary sodium intake and blood pressure in patients with hypertension: A randomized controlled trial
Shams Aldin Shamsi, Mahsa Salehzadeh, Haleh Ghavami, Rasoul Ghare Aghaji Asl, Kamal Khadem Vatani
doi: 10.5543/tkda.2021.81669  Sayfalar 143 - 150

OLGU BILDIRISI
9.
Transcatheter ventricular septal rupture closure: A challenging case of basal inferoseptal aneurysm and rupture
Mozhgan Parsaee, Ata Firouzi, Raheleh Kaviani, Azam Soleimani
doi: 10.5543/tkda.2021.96809  Sayfalar 151 - 155

10.
The importance of bedside echocardiographic assessment in emergency admissions with probable acute coronary syndromes: A case of an unruptured giant ascending aorta aneurysm
Hüseyin Ede, Hosameldin Salah Shabib Sayed Ahmed, Shabir Ali Haider, Abdelnasser Ghareeb Allam, Salah Elbdri
doi: 10.5543/tkda.2021.90463  Sayfalar 156 - 161

11.
Ventriküler takikardi ablasyonu sonrasında ventriküler epikardiyal lead’in akut geridönüşümlü impedans artışı
A case report of an acute reversible increase in pacing impedance of a ventricular epicardial lead after catheter ablation of ventricular tachycardia
Emir Baskovski, Başar Candemir, Müge Akbulut, Kerim Esenboğa
doi: 10.5543/tkda.2021.79696  Sayfalar 162 - 166

NASIL YAPALIM?
12.
ST-segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü sonrası ilaç salınımlı stent takılan hastada aspirin hipersensitivitesini nasıl yönetelim?
How to manage aspirin hypersensitivity in a patient with ST-segment elevation myocardial infarction and a drug-eluting stent
Ezgi Çamlı, Hedi Verdiyev, Erdi Babayiğit, Emel Kurt, Taner Ulus
doi: 10.5543/tkda.2021.67827  Sayfalar 167 - 170
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Çocukta Triküspid Kapak Displazisine Eşlik Eden Dev Sağ Atriyal Anevrizmanın Başarılı Tedavisi
Successful therapy of giant right atrial aneurysm accompanying tricuspid valve dysplasia in a child
Ahmet Sert, Nezire Yılmaz, Mehmet Alkılıçhorasanı Oç, Bahar Oç
doi: 10.5543/tkda.2021.01500  Sayfalar 171 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Right ventricular papillary muscle mimicking an aortic root abscess
Giovanni Masoero, Konstantinos C. Theodoropoulos
doi: 10.5543/tkda.2021.43452  Sayfalar 173 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
15.
Koroner arter kalsiyum skoru: Gated veya Non-gated?
Coronary artery calcium score: Gated or non-gated?
İbrahim Altun
doi: 10.5543/tkda.2021.05856  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale